MANY RETURNS TO BALI (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

Hommage a Bali (på opfordring af Ananda Sukarlan (Indonesia)).

Varighed: 5’

Værknummer: 349a


VÆRKNOTE: MANY RETURNS TO BALI (2003) for klaver.

”Many returns to Bali” er et 5-6 minutter langt klaverstykke – med en vis perkussiv farve. Det er i hvert fald ud fra denne synsvinkel titlens referencer til Bali skal forstås: ikke i motiv- og temadannelser, men i selve klangen ligger mindelser om balinesisk musik.

I balinesisk gamelan-musik er de hurtigste lag i musikken knyttet til instrumenter indenfor de højere oktaver og de langsommere lag er knyttet til dybere oktaver. Dette træk er også karakteristisk for det meste af mit stykke, som netop i kraft heraf får en vis balinesisk aura.

Stykket komponeredes – en Hommage a Bali, som en hommage til den kulturrige hindu-ø efter bombeterror-angrebene på øen i 2002. Som sagt er motiver og temaer ikke af balinesisk oprindelse, men af egen avl, eller rettere sagt, inspireret af en bestemt rytme-figur fra min slagtøjsmusik, den såkaldte ”pischop”. Stykket kunne derfor med lige så fuld ret kaldes en “hyldest til pischop”. Denne mange-stemmige pischop kan betegnes som en kæde af stadig længere optakter, en slangeagtig rytmeverden, hvor de betonede slag i takten undgås. Stykket refererer også til mit guitarstykke “Returns” (1976), komponeret efter mit første besøg på Bali i 1975.

Per Nørgård, februar 2005

PROGRAMME NOTE: MANY RETURNS TO BALI (2003) for piano solo,.

”Many returns to Bali” is a 5-6 minutes piano solo piece – with a certain percussive flavour – referring in sound and attack to Balinese gamelan music.In gamelan orchestras the fastest layers of the music are played by high pitched instruments, the slowest layers by instruments with deep octaves. The same idea is present in my piece, and gives the music a Balinese touch, although no Balinese themes or motifs are used. The motives and rhythms are of my own brew, especially the snake-like rhythm called “Pischop”, which – played in many layers at the same time – avoids the strong beats in a bar. The music might be described as a “Tribute to Pischop”. It also refers to my piece “Returns” for guitar (1976), composed after my first visit to Bali in 1975.The piece was composed as a hommage to the cultural rich civilization of Hindu Bali, after the terror bombings on the island in 2002. Per Nørgård (2005)