HARPEKONCERT NR. 2 - GENNEM TORNE… (2003)

Tilbage til værkfortegnelsen

Passage for harpe solo, fløjte, klarinet og strygekvartet.

Tilegnet Tine Rehling.

Varighed: 21´

Værknummer: 346


VÆRKNOTE: HARPEKONCERT NR. 2 – ”GENNEM TORNE…” (2003), passage for harpe solo, fløjte, klarinet og strygekvartet.

Min “Harpekoncert (nr. 2) – Gennem Torne” er et ca. tyve minutter langt værk i én sats, og det én-satsede forløb har givet anledning til undertitlen “passage”. Værket er for harpe solo, fløjte, klarinet og strygekvartet. Titlen er lånt fra Maria-hymnen “Maria gennem torne går”, der afsluttes med ordene “da blomstred´ roser frem mellem torne”. Digtet blev jeg først opmærksom på efter afslutningen af værket, hvis “passage” gennem mange, ofte dramatiske, tildragelser, i de sidste minutter når til en “rosenblomstring”, der matcher slutlinien. At et Maria-digt gav idé til titlen hænger sammen med værkets gennemgående musikalske strøm, som henter motiver fra mit tidligere vokalværk “Flos ut rosa floruit”, hvilket betyder “en blomst som rosen”, nemlig den rose der blomstrede frem da Jomfru Maria fødte ved en helt ny slags fødsel – Nova Genitura – som i øvrigt er titlen på et andet af mine værker der er udsprunget af min oprindelige “rose”-melodi fra 1975.

“Gennem Torne” er tilegnet Tine Rehling, og værket inddrager nye spillemåder, der er udviklet i tæt samarbejde med den altid såvel eksperimentere-villige som virtuose harpenist.

Per Nørgård 2004

PROGRAMME NOTE: HARP CONCERTO NO. 2 – THROUGH THORNS… (2003), passage for harp solo, fløjte, clarinet and string quartet.

“Through thorns…” has a duration of about 20 minutes, in one continuous movement, thus the subtitle "passage". The work is scored for harp solo, flute, clarinet and string quartet. The title is borrowed from the lines from an old Virgin Mary Hymn: "Mary wanders through thorns", a hymn which ends with the following line: "then roses grew forth amongst the thorns". I only came across the poem after finishing the composition, the "passage" of which is a journey of sometimes dramatic events, concluding with a "rose-blooming", as does the hymn.

For “Through thorns…” to borrow its title from a Virgin Mary Hymn has to do with the musical material and current of the piece, which brings motives from an earlier choral piece of mine, “Flos ut rosa floruit” (Latin for "a flower like a rose"), and the rose in question is of course the one which grew forth when the Virgin Mary gave birth to the Infant Jesus in a hitherto unheard-of fashion, a Nova Genitura (a new birth), which is the title of another work of mine that also derives its material from my original "rose"-melody from 1975.

“Through thorns…” is dedicated to Tine Rehling, and together with her I have tried to expand the sonorities of the harp, by exploring existing techniques and their more remote regions, in order to gain access to new territory and new soundscapes, as realised by the constantly experimentally-minded and virtuoso player.

Per Nørgård, 2004.