EN AMMEHISTORIE (1959)

Tilbage til værkfortegnelsen

For kor og skole-instrumenter.

Tekst af Else Werner

Varighed: 2´

Værknummer: 54a