DA RUDER KONGE VAR KNÆGT (JACK OF DIAMONDS) (2001)

Tilbage til værkfortegnelsen

Billeder fra en forførers galleri – for guitar solo.

4. Suite af ”LAD KORTENE FORTÆLLE” (”TALES FROM A HAND”) – 4 suiter for guitar solo (bestående af hhv. Nr. 220, 249, 292, 336).

Tilegnet Erling Møldrup.

Varighed: 17´

Værknummer: 336a


VÆRKNOTE: DA RUDER KONGE VAR KNÆGT (2001) – billeder fra en forførers galleri. For guitar solo.

Udgangspunktet for det store, firedelte guitarværk “Tales From a Hand” (”Lad kortene fortælle”) – bestående af fire suiter for guitar solo – er de fire spillekort, deres forskellige farver, symbolverdener, et udvalg af karakterernes indbyrdes styrke, associationer og stemninger. ”Tales From a Hand” er tilegnet guitaristen Erling Møldrup.

De fire suiters titler er:

1. Spar Konge, Dame og Es (In the Mood of Spades) – 1985.

2. Hjerterdame-tur (The Queen of Hearts) – 1995.

3. Kløvere imellem Jokere (Clubs among Jokers) – 1989.

4. Da Ruder Konge var Knægt (Jack of Diamonds) – 2001.

Om Suite IV, Da Ruder Konge var Knægt (Jack of Diamonds):

Værket er et billedgalleri, om en forfører (Jack, knægten), i 8 musikalske billeder.

1. billede er en præsentation: “I am Jack”, og musikken udfolder sig med stor selvtillid i en kompliceret og springfyrsagtig rytmeverden. (Billedet af Jack Nicholson´s Joker i Batman-filmen kan bruges om man vil).

2. billede “På sporet – I” (Promenade): her er forføreren på sporet af sit bytte, con fuoco, som et rovdyr... 3. billede “Kom ud å´ leg!”: lokkende, børnesangsnaivt – men rovdyret ligger lige under overfladen klar til bid!

4. billede “Optøning af den sky pige”: poetisk og forførende. Han kan sit kram den gode Jack.

5. billede “På Sporet – II”: Promenaden (fra 2. billede) genkendes, men er let forandret: Der forberedes en indfølende snak med en sørgmodig dame af højere stand.

6. billede I denne sats (“Sad Eyed Lady, Empathy with the Dark Queen”) citeres melodien fra dronningesatsen i første suite (suiten “In the Mood of Spades”), men tilføjet Jacks´ “følelsesfulde” ledsagelse.

7. billede: Promenade-motivet (fra “På Sporet”) genkendes, men desperation er nu klart til stede; “på sporet” er nu blevet til “af sporet” (af-sporet..)

8. billede: “Peripeti”, Vendepunktet – med spørgsmålet: Hvem er du? (Hvem er Jack? eller: er du den rette “du”?). Fortæller denne slutning at Jack nu er moralsk modnet? (Og har han omsider fundet en mere varig partner?).

Musikken opsamler forskelligartede stemninger i et næsten apoteotisk forløb, og hvor betegnelser som con fatalismo (fatalistisk), con gusto (med appetit), grave (alvorligt), giubilante (jublende), lontano (fjernt) indgår i de 6-7 minutter satsen varer.

Per Nørgård, 2008

PROGRAMME NOTE: JACK OF DIAMONDS (2001) – SUITE FOR GUITAR SOLO.

The characteristic associations or different moods of the four types of playing cards – Spades, Hearts, Clubs and Diamonds – was the inspiration for the four guitar suites of “Tales From a Hand”

1. In the Mood of Spades.

2. The Queen of Hearts.

3. Clubs among Jokers.

4. Jack of Diamonds.Suite IV, Jack of Diamonds. Being the concluding suite of the four, ´Jack of Diamonds´ represents a kind of diary of a trickster and seducer – in 8 musical scenes/movements, almost a parallel to the Rake´s progress. Scene 1 “I am Jack” is a presentation: The music unfolds elegantly, with great self-confidence in a complicated and whippersnapper-like rhythmic world. (Jack Nicholson´s Joker in “Batman” could be used as an illustration.)Scene 2: “On the Track – I” (Promenade) is the seducer after his victim, con fuoco, like a beast of prey.Scene 3: “Come out and play” – tempting, with the naivety of a children´s song – but the beast of prey lies just beneath the surface, ready to spring!Scene 4: Thawing of the shy girl, poetic and seductive. He knows his stuff does Jack.Scene 5: “On the Track – II”. Material from scene 2 is recognisable although it is slightly different. Preparations are being made for an empathetic chat with a sad lady of higher rank.Scene 6: In this movement, “Sad-eyed Lady, Empathy with the Dark Queen”, not only is the melody from the queen´s movement in Suite I (“In the Mood of Spades”) is quoted, but also the entire sensual and sombre basic mood of the music. Scene 7: Material from the two “On the Track” movements is recognisable, but a mood of desperation is now clearly evident. On the track is now “off the track”, exhausted!Scene 8: Peripeti, the reversal of circumstances, “The Right One” with the question, “Who are you? (Are you the right one, are you the real “you”?). Is this the story of a mature Jack – and has he at last found a more permanent partner? The music combines different moods like an apotheosis; contrasting words like con fatalismo (fatalistic), con gusto (with appetite), grave (heavy), giubilante (jubilant), brilliante (brilliant) , lontano (remote) are used as keywords for the musician in this concluding movement, lasting 6-7 minutes.The integral version of “Tales From a Hand” (four suites for guitar solo) is dedicated to Erling MøldrupPer Nørgård (2008)