ÅRETS RING – RONDO D´ANNO (2000)

Tilbage til værkfortegnelsen

For (blok-) fløjte og guitar

Tidligere titel: ”Meditation”

Baseret på Nr. 324 (Guitarstemmen er den samme i de to værker)

Varighed: 6’

Værknummer: 325


VÆRKNOTE: ÅRETS RING – RONDO D´ANNO (2000) for (blok-) fløjte og guitar.

“Årets Ring” (Rondo d´Anno) er – som det samtidige “Balkonscene” – et stykke for fløjte og guitar, og de er begge afledte af andre af mine kompositioner, men indføjet i fløjte-guitar-samspillets særlige klangverden.

“Balkonscene” er et arrangement fra min guitarsuite ´Da Ruder Konge var Knægt´(2001), i hvilken en sats lader en sorgfuld Klør Dame blive trøstet af en forslagen Ruder Knægt (Jack of Diamonds, the Girls Best Friend).

“Årets Ring” (Rondo d´Anno) kombinerer en melodi fra 1975 til et Ole Sarvig-digt (Året) med en nyligt skrevet guitarsolo kaldet “Rondino Amorino”. De lød simpelthen godt sammen syntes jeg . . .

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: RONDO D´ANNO (2000) for flute (or recorder) and guitar.

“Rondo d´Anno” (The cycle of the year) for flute and guitar also exists in a version for guitar solo with the title “Rondino Amorino” (the guitar part being the same in both works). The duet combines one of my melodies from 1975 (a hymn to a poem, “The year”, by the Danish Ole Sarvig) with the newly composed

“Rondino Amorino” for guitar. The background is very simple: for me they just sounded good together…

Per Nørgård