KANON KANTATE (CANON CANTATA) (1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

Kanonværk for 8-stemmigt kor (SSAATT(Bar Bar)BB) – og evt. instrumenter (ad lib.).

Værket inkluderer en udbygget ´Proportional Canon – in Triplo´ af Nr. 322a

Tekst af Solveig von Schoultz (orig. svensk).

Udover original svensk foreligger også dansk (322f), tysk (322g) og engelsk version (322h) af KANON KANTATE, jf. også Nr. 322a-d:

CANON CANTATA – LÅT MIG VILA (LASS (svensk tekst af Solveig von Schoultz. Nr. 322e)

KANON KANTATE – LAD MIG HVILE (oversat af P. Nørgård, Nr. 322f)

CANON CANTATA – LASS MICH RUH´N (oversat af P. Nørgård, Nr. 322g) og

CANON CANTATA – OH, LET ME REST (oversat af P. Nørgård, Nr. 322h))

Varighed: ca.10´

Værknummer: 322e-f-g-h


VÆRKNOTE: CANON CANTATA – LÅT MIG VILA, for blandet kor (1999).

Den vokale kanon for fire stemmer bestiltes 1999 af Finlands Sang- og Musikforbund til ”Espoo Festivalen”, til uropførelse under ledelse af den svenske korleder Gunnar Eriksson. Svenske Solveig von Schoultz´ strømmende tekst om ”fuglen” der hviler i sit “svævende nu” udtrykte en nærmest zen-buddhistisk form for fortsat nærvær, der inspirerede til min kanons fortsatte bølgen. Den enkle kanon (Låt mig vila) for lige stemmer åbnede efterfølgende for en større komposition, hvor den firestemmige kanon forbindes med en tre gange så langsom version af samme kanon, ligeledes for fire (dybere) stemmer. Stykket blev således samlet et længere værk – af 8-10 minutters varighed – med titlen ”Canon Cantata – Låt mig vila” for 8-stemmigt kor.

Korværket har fleksibel varighed, og mulighed for gradvise opbygninger, udtyndinger, accelerando- og rallentando-passager, hvor (fx) en herrestemmeversion af den hurtige kanon gradvist bliver langsommere, og falder til ro i den langsomme version, mens kvindestemmer sætter ind med den hurtige kanon… eller passager, hvor kvindernes udgave af den langsomme kanon efterhånden accelererer til det hurtige tempo, hvorefter herrestemmerne sætter ind med den langsomme version – og danner en ottestemmig samlet kanon. ”Canon Cantata” kan arrangeres og tilrettelægges efter ønske – ligeledes sprogligt, med udgangspunkt i de fire eksisterende versioner: svensk (original), dansk, tysk og engelsk.

Per Nørgård

Bemærk: Den mere værktekniske beskrivelse i værknoten (fra ”Korværket har fleksibel varighed…”) kan bruges eller udelades i salsprogrammet ad lib.

Værkinformation: CANON CANTATA – LÅT MIG VILA for 8-stemmigt kor (SSAATTB) inkluderer den enkle form af kanonen (Låt mig vila) for lige stemmer. Original svensk tekst af Solveig von Schoultz, men Kanon Kantaten foreligger også i versioner på dansk, tysk og engelsk:

CANON CANTATA – LAD MIG HVILE (oversat af P. Nørgård)CANON CANTATA -LASS MICH RUH´N (oversat af P. Nørgård)CANON CANTATA – OH, LET ME REST (1999) (oversat af P. Nørgård)

PROGRAMME NOTE: CANON CANTATA – LÅT MIG VILA – for mixed choir (SSAATTBB), 1999. Text: Solveig von Schoultz. Besides the original, in Swedish, versions are available in Danish, German and English: The vocal canon for equal voices was commissioned by the Finnish “Sang- og Musikforbund” for the Espoo Festival, premiered under the Swedish choir leader Gunnar Eriksson. The poem by the Swedish Solveig von Schoultz´ has a streaming quality, telling about the bird, resting in its “soaring now” that inspired me to the continuous drifting and waving of the voices of the canon.The simple canon “Let Me Rest” led to a longer and more complex composition, where the four part canon is combined with a three times slower version of the same canon, also for four (deeper) voice parts. The piece developed into a larger work of 8-10 minutes titled “Canon Cantata – Let Me Rest” for eight part choir. The cantata is flexible and allows gradual build-ups and fade-outs, or passages of accelerando or rallentando, for example a male version of the fast canon gradually getting slower, where after the females enter with the fast version, or a passage where a female version of the slow canon accelerates to the fast version, where after the males enter with the slow version, creating an eight part complete version.Canon Cantata may be arranged in many ways – also with regards to language, using the four existing versions: English, German, Danish and Swedish (original).

Per Nørgård

Work information: CANON CANTATA – LÅT MIG VILA for eight part canon for SSAATTB includes the simple version CANON – LÅT MIG VILA for equal voices.Orig. Swedish text by Solveig von Schoultz, but the work is also available in Danish, German and/or English versions:CANON CANTATA – OH, LET ME REST (1999) (transl. by P. Nørgård)CANON CANTATA -LASS MICH RUH´N (transl. by P. Nørgård)CANON CANTATA – LAD MIG HVILE ( transl. by P. Nørgård)