LASS MICH RUH´N (1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

Firestemmig kanon, for stemmer/kor.

Tekst af Solveig von Schoultz (orig. svensk, tysk oversættelse ved Per Nørgård).

Varighed: var.´

Værknummer: 322c


VÆRKNOTE: LASS MICH RUH´N – kanon for stemmer/kor (1999).

Den vokale kanon for fire stemmer bestiltes 1999 af Finlands Sang- og Musikforbund til ”Espoo Festivalen”, til uropførelse under ledelse af den svenske korleder Gunnar Eriksson. Svenske Solveig von Schoultz´ strømmende tekst om ”fuglen” der hviler i sit “svævende nu” udtrykte en nærmest zen-buddhistisk form for fortsat nærvær, der inspirerede til min kanons fortsatte bølgen. Den enkle kanon for lige stemmer åbnede i øvrigt efterfølgende for en større komposition, hvor den firestemmige kanon forbindes med en tre gange så langsom version af samme kanon, ligeledes for fire (dybere) stemmer. Stykket blev således et længere værk – af 8-10 minutters varighed – med titlen titlen ”Canon Cantate – Låt mig vila” for 8-stemmigt kor.

Både ”Lass mich ruh´n” og ”Canon Cantata” kan arrangeres og tilrettelægges efter ønske – ligeledes sprogligt, med udgangspunkt i de fire eksisterende versioner: svensk (original), dansk, tysk og engelsk.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: See under 322d