LÅT MIG VILA (1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

Firestemmig kanon, for (lige) stemmer/kor.

Tekst: Solveig von Schoultz (orig. svensk tekst).

Varighed: var´

Værknummer: 322a


VÆRKNOTE: LÅT MIG VILA – kanon for stemmer/kor (1999).

Den vokale kanon for fire stemmer bestiltes 1999 af Finlands Sang- og Musikforbund til ”Espoo Festivalen”, til uropførelse under ledelse af den svenske korleder Gunnar Eriksson. Svenske Solveig von Schoultz´ strømmende tekst om ”fuglen” der hviler i sit “svævende nu” udtrykte en nærmest zen-buddhistisk form for fortsat nærvær, der inspirerede til min kanons fortsatte bølgen. Den enkle kanon for lige stemmer åbnede i øvrigt efterfølgende for en større komposition, hvor den firestemmige kanon forbindes med en tre gange så langsom version af samme kanon, ligeledes for fire (dybere) stemmer. Stykket blev således et længere værk – af 8-10 minutters varighed – med titlen ”Canon Cantata – Låt mig vila” for 8-stemmigt kor.

Både ”Låt mig vila” og ”Canon Cantata” kan arrangeres og tilrettelægges efter ønske – ligeledes sprogligt, med udgangspunkt i de fire eksisterende versioner: svensk (original), dansk, tysk og engelsk.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: See 322d