SONATE Nr. 3 FOR SOLO CELLO – SONATA BREVE: “WHAT IS THE WORD” (1998-99)

Tilbage til værkfortegnelsen

For cello solo.

I. – Lento

II. – Imposante

III. – Andante

Tilegnet Morten Zeuthen.

Varighed: 3´

Værknummer: 321


VÆRKNOTE: SONATA NR. 3 FOR CELLO SOLO – SONATA BREVE: “WHAT IS THE WORD” (1999)

I – Lento

II – Imposante

III – Andante

I min fjerne tv-erindring så jeg en udsendelse med interviews og skuespilklip med – og omkring – Samuel Beckett, en af det absurde teater og dramas fædre. På et tidspunkt så Beckett seeren (kameraet) ret ind i øjet og sagde: ”What! – is the Word” (”Hvad! – er Ordet). Det har jeg ikke siden kunnet få ud af hovedet, åbenbart, siden min lille cellosonate har adopteret denne flertydige sætning som titel.

At der er tale om ét samlet forløb igennem de tre satser fremgår af, at de to langsomme ydersatser er nært beslægtede. Den lange, umiddelbart genkendelige melodilinje, som bærer 1. sats optræder i 3. sats først i nodetro omvending, og derefter atter så godt som magen til, blot kortere end i 1. sats.

Midtersatsen er derimod hurtig, i konstant intens bevægelse, med mange skift i pulsfornemmelse og taktarter og store melodiske spring. Og hvor ydersatsernes melodilinje er gennemført enstemmige, møder man i midtersatsen i høj grad celloen som flerstemmigt instrument, med masser af akkorder, dobbeltgreb og flageoleteffekter.

Sonaten er komponeret til Morten Zeuthen.

Per Nørgård (2010)

PROGRAMME NOTE: SONATA NO. 3 FOR CELLO SOLO . SONATA BREVE – “WHAT IS THE WORD”

1999)I. Lento

II. ImposanteIII. AndanteIn my early television remembrance I recall a broadcast with Samuel Beckett, one of the fathers of the absurd play and drama. At one time Beckett looked the viewer (the camera) in the eye and said:” What! – is the Word”. I have not since been able to forget it, obviously, having borrowed this ambiguous sentence as title for this short cello sonata.The fact that it is conceived as a unity is obvious from the fact that the two outer movements are closely related. The long, immediately recognizable melodic line which dominates the first movement appears in the third movement as well, first in an inverted version and then almost identical to its original appearance, only shorter.In contrast, the middle movement is a fast one, constantly and intensely on the move, with many changes of pulse and meters, as well as large melodic leaps. And while the outer movements each are composed as a single melodic line, the middle movement makes extensive use of the cello as a polyphonic instrument employing lots of chords, double stops and flageolet effects.

Per Nørgård (2010)