I HEXERINGEN OG UDENFOR – GRÆSSKRIFT (1993/1999)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klarinet og klaver.

Værket er sammensat af Nr. 319a og Nr. 278 (CAO SHU – ‘GRÆSSKRIFT´ (1993) for klarinet/klaver.

Varighed: 17´

Værknummer: 319b


VÆRKNOTE: I HEXERINGEN – OG UDENFOR… GRÆSSKRIFT (1993/1999) for klarinet og klaver.

I. I Hexeringen – og udenfor (1999)

II. Græsskrift (1993)

“I Hexeringen – og udenfor” (for klarinet solo) og “ Græsskrift – Cao Shu” (for klarinet og klaver) udgør, opført samlet, værket “I Hexeringen og udenfor – Græsskrift”, hvor “Hexeringen” er et forspil til “Græsskrift”.

Forestil dig at være indesluttet i en heksering, organisk at være eet med den og – samtidig – vide at du er det! Forestil dig klaustrofobien. Og også det fascinerende ved at kredse rundt i al evighed om det samme centrum og suge næring fra rundkredsen omkring dig. Aldrig at kunne komme fri...! Og så alligevel – en skønne dag: at være fri!

Hexering-soloen skal ses som forspil til den efterfølgende duo Græsskrift, der er en ordret oversættelse af det kinesiske ord (cao shu) for en skriftform, der i vesten er bedre kendt under navnet kalligrafi. Når komponisten har valgt den direkte oversættelse, er det udsprunget af oplevelsen af vindens “skrift” på græsklædte bakker, de stoflige bølger der bevæger sig i én retning, mens andre samtidig går stik modsat (når tidligere bøjede strå retter sig op igen). Denne dobbeltbevægelse associerer til de musikalske dobbeltrettede passager – hurtigere og langsommere – som værket er sammensat af.

Duoværket komponeredes 1993, til klarinettisten Jens Schou og pianisten Erik Kaltoft.

Soloværket komponeredes 1999 til klarinettisten Anne Klett.

Per Nørgård (1997)

PROGRAMME NOTE: WITHIN THE FAIRY RING – AND OUT OF IT…LETTERS OF GRASS.

For clarinet and piano (1993/1999).

I: Within the Fairy Ring – And Out of It (1999)

II: Cao Shu – Letters of Grass (1993)

“Within the Fairy Ring – And Out of It” (for clarinet solo) and “Cao Shu – Græsskrift” (for clarinet and piano) is, when performed together, one work in two movements – with the title “Within the Fairy Ring And Out of It – Letters of Grass”, the solo piece being a prelude to the duo piece.

Imagine to be locked up within a Fairy Ring, to be embraced by it and – at the same time – to know that this is what you are. Imagine the claustrophobia. And the fascinating feeling of turning around, dervish-like, being absorbed by the power of the circle, the magic of the ring. Never to be able to get away..! And then suddenly – some day: to be free. Out of it!

The solo is to be regarded as a prelude to “Letters of Grass”, a translation of the Chinese ´Cao Shu´, a style of decorative writing (calligraphy), which is used here in a figurative sense to describe the undulating patterns made by the wind blowing over grass-covered hills. The duo was completed in 1993, written for the clarinettist Jens Schou and the pianist Erik Kaltoft.

Per Nørgård (1999)