MEN TREDIE GANG (1997)

Tilbage til værkfortegnelsen

For børnekor, blandet kor og instrumenter.

Varighed: 4’

Værknummer: 307


VÆRKNOTE: MEN TREDIE GANG (1997) for børnekor, blandet kor og instrumenter.

Jeg kalder min version af ”Bro, bro brille” for "Men tredie gang (dramatisk scene)", for det er sådan jeg oplever sangen – som ren, barnlig Edgar Allan Poe!

Dette er min anden bearbejdning af ”Bro, bro brille”-sangen, den første var ”Bro drille” (1959) for 3-hændigt klaver (lærer: to hænder, elev: en hånd).

”Men tredje gang” er udarbejdet til Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums Børnekor, Musica Ficta & Bo Holten.

Per Nørgård (1997)

PROGRAMME NOTE: MEN TREDIE GANG (1997) for children choir, mixed choir and instruments.

I have named my version of this Danish children's song (“Bro, bro brille”) "Men tredie gang – dramatisk scene" (But the Third Time... A Dramatic Scene), for this is the way I experience the song, a simple and pure, childish version of Edgar Allan Poe!

In fact this is my second arrangement of the traditional children's song, the first being “Bro drille” (1959) for 3-hand piano (teacher: 2 hands, pupil: 1 hand). “"Men tredie gang” was arranged for the Children Choir of The Royal Danish Music Conservatory, Music Ficta and Bo Holten.

Per Nørgård (1979)