PIANO CONCERTO NR. 1 – IN DUE TEMPI (1994-95)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver solo og symfoniorkester.

Komponeret til og tilegnet Per Salo.

Varighed: 30’

Værknummer: 288


VÆRKNOTE: PIANO CONCERTO NR. 1 – “IN DUE TEMPI”(1994-95). For klaver solo og symfoniorkester.

Værknote – kort form:

Værket er bestilt af Léonie Sonnings Musikfond og er komponeret i 1994-95. “Værket forløber uden satspauser, men som en slags rejse ´i dybet´ eller ´ind i natten´ – i tre faser (muligvis “ind i natten”, “i natten”, “ud af natten”), faser der overlapper hinanden.

Koncerten udfolder sig oftest som et harmonisk samspil – såvel mellem solist og orkester, som mellem solist og de mange fremtrædende enkeltstemmer, især harpe og slagtøj. En skinger Es-klarinet kører dog nærmest sit eget løb det meste af tiden. Såvel tone- som rytmeverdenen er behersket af en konstant dobbelthed, hvor den kan blive trængt væk til fordel for “det andet tempo”, som imidlertid konstant har været til stede, lige under overfladen.

Per Nørgård (1995)

Værknote – længere version:

Værkets titel kan naturligvis helt enkelt tolkes som dét dobbelte spil, der udøves mellem solist og orkester.

At ordet “kabale” oprindeligt anvendtes i titlen antyder den dobbeltbund som titlen også rummer. Begrebet kabale er jo blevet brugt på de mest forskelligartede områder af menneskelige aktiviteter – så det holder vel også til at udstrække sig til musikalsk brug. (Udsprunget af det indiske ord for tradition, brugt af den jødiske filosofi “quabbala” som betegnelse for et kodesystem for universelle hemmeligheder, overført til det hemmelighedsfulde i intrigen og til de hemmelighedsfuldt nedadvendte kort, der udgør det ensomme kortspils fortryllelse.)

´Kabalen´ i klaverkoncerten baserer sig på spændingen mellem overfladelagene – og disses tilsyneladende harmoniske samforståethed – (solist/orkester, orkesterinstrumenterne indbyrdes – og, sidst, men ikke mindst og visse enkelte instrumentalister fra orkestret, der indgår i en værket igennem, “vis alliance” især mellem klaversolisten, harpisten og slagtøjsfolkene – mens en skinger klarinet mest kører sit eget løb…) – og så det man kunne kalde “den skjulte dagsorden”: Såvel tone- som rytmeverdenen er nemlig behersket af en konstant dobbelthed, hvor den kan blive trængt væk til fordel for “det andet tempo”, som imidlertid konstant har været til stede, lige under overfladen. –

Storformalt forløber klaverkoncerten som en ubrudt rejse i tre faser, som kunne opfattes som “ind i natten”, “i natten”, “ud af natten”.

Men hvilke billeder man end vil lukke ind i lytningen: konstant vil den skjulte rytmiske dagsorden forurolige selv den mest selvtillidsfuldt glatte overflade.

Per Nørgård (1996)

PROGRAMME NOTE: PIANO CONCERTO NR. 1 – “IN DUE TEMPI”(1994-95). For piano solo and orchestra.

´Concerto in due Tempi´ was composed 1994-95, dedicated to Per Salo, the pianist who also gave the world premiere on May 5th, 1996 with the Danish National Radio Symphony Orchestra conducted by Leif Segerstam.The work has a duration of appr. 30 minutes. It unfolds itself as an uninterrupted interplay between the piano and the orchestral instruments, often in soloistic or chamber music combinations. An alto saxophone separates itself from the rest of the instruments, but contributes in a dramatic way to the ensemble playing, as a kind of ´anti-soloist´. ´Due tempi´ does not refer to the number of movements, of which there is only one. This movement, however, invites a three-part interpretation (downwards, solo cadenza in the bass register, upwards!). The ´two tempi´ in fact exist simultaneously and are in the ratio 7:5 (approximately the square root of two).Per Nørgård (1996)