SAXOFONKVARTET NR. 3 – DANSERE OMKRING JUPITER (1995)

Tilbage til værkfortegnelsen

For saxofon-kvartet.

1. Skyggedanser

2. Jupiterbølger

3. Dagdanserinde

Tilegnet Axel Borup-Jørgensen (1), Dr. Jeffrey D. Thompson (2) og Marie Lalander (3).

Varighed: 12’

Værknummer: 287


VÆRKNOTE: SAXOFONKVARTET NR. 3 – DANSERE OMKRING JUPITER (1995). For saxofon-kvartet.

I. Skyggedanser (tilegnet Axel Borup-Jørgensen, min fødselsdagshilsen på komponistens 70-årsdag d. 22. november 1994).

II. Jupiterbølger (tilegnet Dr. Jeffrey D. Thompson).

III. Dagdanserinde (tilegnet danserinden og koreografen Marie Lalander, som en hyldest: Marie digtede den linie, der inspirerede mig til titlen: ´Kvinde, o du dagdanserinde´.

Værkets titel er umiddelbart forståelig når man sammenligner midtersatsens og de to ydersatsers individuelle titler. Axel Borup-Jørgensen og Marie Lalander kan nemlig siges at være i kredsløb om Jupiter i følgende forstand: Axels musik har en ´skyggedansende´ side, som det tydeligst høres i hans værker for cembalo og kontrabas – eller i hans værk for orgel. Men hans musik har også en lysside, som det høres i f. eks ”Marin” eller i ”Nordisk Sommerpastorale”. Maries dans og koreografi ejer såvel ekstatiske lyskræfter, som udtryk for det undertrykte og mørke. Midtersatsen ”Jupiterbølger”´s musik derimod er ubetinget inspireret af de autentiske akustiske ionbølger, der konstant opstår ved solvindens kollision med Jupiters magnetbælte (registreret af Voyager II 1989) – og satsen er derfor tilegnet Dr. Jeffrey D. Thompson, der gjorde disse NASA-registreringer offentligt tilgængelige på cd-serien ´NASA Voyager Space Sounds´.

Mine indtil videre tre saxofonkvartetter, komponeret mellem 1992-1995 til Dansk Saxofonkvartet, er følgende: Roads to Ixtlan, 1992-93 Viltir Svanir (Wild Swans), 1994 Dansere omkring Jupiter (Dancers around Jupiter), 1995

Per Nørgård (1995)

PROGRAMME NOTE: SAXOPHONE QUARTET NO. 3 – DANCERS AROUND JUPITER (1995)I: Shadow Dancer, dedicated to Axel Borup-Jørgensen, as my birthday greeting on the composer’s 70th birthday (22nd November 1994)

II: Jupiter Waves, dedicated to Dr. Jeffrey D. ThompsonIII: Day Dancer, dedicated to the dancer and choreographer Marie Lalander, as a homage: Marie wrote the line which inspired me for the title: ´Woman, oh you day dancer´.

The title of the whole work is immediately intelligible if one compares the individual titles of the two outer movements with the title of the middle movement (Jupiter Waves).Axel Borup-Jørgensen and Marie Lalander could be said to be in rotation around Jupiter in the following sense: Axel´s music has a ´shadow dancing´ side, which can most clearly be heard in his works for harpsichord and double-bass – or in his work for organ. But his music has also a light side, which can be heard in ´Marin´ or in ´Nordic Summer Pastorale´.Marie’s dance and choreography contain both ecstatic forces of light and expressions of the suppressed and dark.

The music of the middle movement (Jupiter Waves) on the other hand is in all ways inspired by the actual acoustic ion waves, that constantly arise through the collision of the sun wind with Jupiter’s magnet field (registered by Voyager II, 1989). This movement is dedicated to Dr Jeffrey D. Thompson, who made these NASA registrations publicly available in the CD-series ´NASA Voyager Space Sounds´. The Quartet has duration around 12-13 minutes.

My three saxophone quartets, composed between 1992 and 1995, for the Danish Saxophone Quartet, has the following titles: Roads to Ixtlan, 1992-93, Viltir Svanir (Wild Swans), 1994 og Dansere omkring Jupiter (Dancers around Jupiter), 1995

Per Nørgård (1995)