TRE SYSTRAR (1993)

Tilbage til værkfortegnelsen

For sopran og blandet kor.

Tekst (svensk) af Solveig von Schoultz.

Komponeret til Gunnar Eriksson and hans kammerkor “Rilke Ensemblet”.

Varighed: 6’

Værknummer: 283


VÆRKNOTE: VÆRKNOTE: 3 SYSTRAR (1993) for sopran og blandet kor.

”3 Systrar” (3 Søstre) er komponeret i 1993, da den svenske kordirigent Gunnar Eriksson viste mig Solveig von Schoulz´ indtrængende digt om tre søstre, i samme person – en anden form for det ”mangelagdelte”, der ofte kendetegner min musik. Den hemmelighedsfulde hvisken, der supplerer de uklare insinuationer i de sungne fragmenter af teksten, kan udtrykke den nødvendige accept af at dette er en talt (eller rettere hvisket) kvindelig bekymring som jeg, en mand, ikke helt forstår dybden af. ”3 Systrar” er komponeret til Gunnar Eriksson og hans kammerkor “Rilke Ensemblet”.

Per Nørgård (1993)

PROGRAMME NOTE: 3 SYSTRAR (1993) for soprano and mixed choir.

“3 Systrar” (“Three Sisters”) dates from 1993, when the Swedish choral conductor Gunnar Eriksson showed me Solveig von Schulz’s entreating poem about the three sisters in one and the same person – another form of the concept of the “simultaneities’” often present in my music. The secretive whispering that complements the unclear insinuations of the sung fragments of the text may express the necessary acceptance that this is a spoken (or rather whispered) concern that I, as a man, can never deeply understand. “Three Sisters” were composed for Gunnar Eriksson and his chamber choir “Rilke Ensemblet”.

Per Nørgård (1993)