KORBOGEN (1952-1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

45 viser, sange og motetter for blandet kor 1952-1992 (publiceret 1993).

Reviderede og genkomponerede versioner af 45 udvalgte korkompositioner fra 1952-1992.

Hvis årstallet 1992 indgår efter titlen er det tale om en ny version af korværket.

Hvis værket har været listet tidligere er dette anført med henvisning til det oprindelige kompositions-nummer.

For blandet kor, med mindre andet er angivet:

VISER

MIT LØV, MIT LILLE TRÆ (1958/1975). Tekst af Joh. V. Jensen. (Se Nr. 39)

FUGLEN HR. JON (1961) Tekst: anonym (Se Nr. 66)

JEG VED, HVOR EN LIND HUN STÅR (1966). Tekst Frank Jæger (Se Nr. 95)

MAYA DANSER (1979/1992). Tekst af Ole Sarvig (Ny version, baseret på to korsange fra operaen Siddharta (Se Nr. 166), arr. af Per Nørgård og Ivan Hansen).

MARCHE MACABRE (1983). Tekst af Jørgen Gustava Brandt. (Se Nr. 212)

STØV (KANTILENE og KANON) (1984/1992). Tekst af Jørgen Gustava Brandt

Kantilene er nykomponeret (1992), baseret på Nr. 215.

VISER MED SLAGTØJ (ad lib.)

OLUF STRANGESØN (1971/1992) – med slagtøj ad lib. Tekst: anonym. Ny version, baseret på #1971.2.

ORFEUS´ DANSEVISE (1977/1992) – med slagtøj ad lib. Tekst af Per Nørgård (Se Nr. 156).

FREEDOM – KANON (1977/1992) – for blandet kor med slagtøj ad lib. Tekst af Walt Whitman. Ny version (baseret på sangen FREEDOM, se Nr. 151), ved Per Nørgård og Ivan Hansen, 1992.

JORDEN ER SOM ET BARN (1980) – med slagtøj ad lib. Tekst af R.M. Rilke (dansk oversættelse af P.N.) Ny version, baseret på Nr. 185.

DRØMMESANGE (1981/1992) – med slagtøj ad lib. Tekst af Finn Methling. Ny version, baseret på Nr. 181.

SOLEN ER RUND (1981/1992) – med slagtøj ad lib. Tekst af Inger Christensen.

(Baseret på Nr. 191).

HVEM VÉD? (1981/1992) – med slagtøj ad lib. Tekst af Inger Christensen.

Baseret på NOGET ANDET (Nr. 196).

HALLELUJA – VOR GUD ER FORRYKT! (1979/1992). ) – med slagtøj ad lib.

Tekst af Adolf Wölfli – oversat af Poul Borum. Baseret på transskription af Wölfli´s egen melodi, arr. af Per Nørgård (1979), siden anvendt i operaen Det Guddommelige Tivoli (Se Nr. 199).

KORSANGE

SØVN (1952). Tekst af Halfdan Rasmussen. Del af Nr. 20.

OVERSTÅET ANGST (1955/1992). Tekst af Halfdan Rasmussen. Ny version for blandet kor (baseret på Nr.39).

ENGÅNG SKALL DU VARA EN AV DEM (1954) Tekst af Pär Lagerkvist. Del af Nr. 35

GISSA DIN GÅTA, LILLEBROR (1954) Tekst af Pär Lagerkvist. Del af Nr. 35

FORÅRSMORGEN (1961/1992). Tekst af Thøger Larsen. Del af Nr. 72

LANDSKAB (1957/1992). Tekst af Thøger Larsen. Del af Nr. 39

STRANDVALMUE (1960/1986). Tekst af Thøger Larsen. Del af Nr. 60/228

Bemærk: De tre ovennævnte korsange kan opføres som ét værk (i den rækkefølge) under titlen

TRE THØGER LARSEN-KORSANGE (1957/1992)

GRØN SANG (1959/1992). Tekst af Erik Knudsen. Del af Nr. 60

LYKKESTREJF (1960/1992). Tekst af Thorkild Bjørnvig. Ny version, baseret på Nr. 60.

LANDSKABSBILLEDE – version I (1961). Tekst af Thorkild Bjørnvig. Se Nr. 68.

LANDSKABSBILLEDE – version II (1961/1992). ”Udviklet version”. Tekst af Thorkild Bjørnvig. Baseret på Nr. 68.

ABENDLIED (1980). Tekst af Adolf Wölfli.

Se Nr. 173b.

KOLDE NÆTTER (1991) – SSA el. SSATB. (Rummer både en ”strofisk” og en ”udvidet” version) Jf. nr. 263.

STJERNESPEJL (1987/1991) – for kor (SSA el. SSATB. Rummer både en enkelt- og dobbeltkorisk form). Jf. nr. 263.

JEG HØRER REGNEN (1989/1992).

Tekst af Michael Strunge. Enkel version af REGN NAT (se Nr. 226, REGN NAT). Bemærk at REGN NAT og den beslægtede JEG HØRER REGNEN ikke er beslægtet med MENS REGNEN FALDER (Nr. 252).

MOTETTER

REQUIEM (1957) – for blandet kor orgel ad lib. Tekst: bibelsk. Del af Nr. 47.

GOLGATA (1962/1992). Tekst af Bent Nørgaard. Baseret på sang fra Nr. 75.

GAUDET MATER (1971). Tekst: bibelsk. Se #1971.1.

ÅRET (1976/1991) – for SSA el. SSATB. Tekst af Ole Sarvig. Del af Nr. 263 (se også Nr. 145).

VÆLDIG ER JORDENS VEJ (1976/1991) for SSA el. SSATB. Tekst: Ole Sarvig. Del af nr. 263

FLOS UT ROSA FLORUIT (1975/1991) for SSA el. SSATB. Tekst: anonym. Del af Nr. 263.

BLOMST BRØD UD I ROSENFLOR (1975/1991) for SSA el. SSATB. Tekst: Ole Sarvig. Del af nr. 263.

ORDET (1982-83). Tekst af N.F.S. GRUNDTVIG.. Se Nr. 206.

AGNUS DEI (1983). Tekst: bibelsk. Del af Nr. 205.

EN STJERNE ER SAT – JULENAT (1961/1992). Tekst: bibelsk/Bent Nørgaard.

Ny version, baseret på Nr. 65.

JULENS GLÆDE – HIMMELFALDEN (1985). Tekst af Johannes Møllehave.

Komponeret 1985, oprindeligt som fællessang i et tv-program (jf. #1985.1). Senere del af 10 DANSKE SANGE 1955-1987 (se #1989.2) for sangstemme og klaver (1989). Korversionen udfra solosangen (jf. # 1985.2) er udateret, først offentliggjort i KORBOGEN. Kompositionen, såvel solo- som korversion, har således ikke noget egentligt værknummer.

VÆR IKKE TAVS – to versioner: I og II (1991) – for SSA el. SAT. Tekst: bibelsk. (Del af Nr. 26, FIRE LATINSKE MOTETTER).

JEG RÅBER TIL DIG (1991) – for SSATB. Tekst: bibelsk. (Del af Nr. 261).

DINE ELSKELIGE BOLIGER (1991) – for SSA el. SAT. Tekst: bibelsk. (Del af Nr. 261).

NU JUBLER MIT HJERTE (1991) – for SSATB. Tekst: bibelsk. (Del af Nr. 261).

BEMÆRK mht. KORBOGEN:

Følgende engelske versioneringer (ved Per Nørgård og Ivan Hansen – efter 1993) af korsange fra Korbogen foreligger pr. 1998 som enkeltsatser (jf. # 1992.1-2):

MAYA DANCES (Maya danser)

BEACH POPPY (Strandvalmue)

IN TIME (Engång skall du vare en av dem)

- oversat af Per Nørgård.

THE YEAR (Året – motet)

- oversat af Helen og Ole Sarvig.

STEEP IS THE PATH OF THE EARTH (Vældig er jordens vej)

- oversat af Helen og Ole Sarvig.

THE FREEZING NIGHTS (Kolde Nætter)

- oversat af Per Nørgård

HALLELUJA – OUR LORD HAS GONE MAD! (Halleluja – vor Gud er forrykt!)

- oversat af Tim Davies.

I HEAR THE RAIN (Jeg hører regnen)

- oversat af Per Nørgård.

Følgende tyske versioner (ved Per Nørgård og Ivan Hansen – efter 1993) af korsange fra Korbogen foreligger pr. 1998 (jf. #1992.1-3):

ABENDLIED (1980). Tekst af Adolf Wölfli (se Nr. 173) kan opføres sammen med HALLELUJA, DER HERR IST VERRÛCKT! (dvs. en version af korsangen – slagtøj ad lib. – med oprindelig tysk tekst). De to ”Wölfli-korsange” med tysk tekst kan opføres – i ovennævnte rækkefølge – under titlen ”ZWEI WÖLFLI-LIEDER” for kor (1979-80).

Varighed: (var.)

Værknummer: #1992.1


VÆRKNOTE: KORBOGEN – 45 viser, sange og motetter for blandet kor (1952-1992). Ed. Ivan Hansen (1992).

Værkinforation:

Korbogen samler et stort udvalg af Per Nørgårds korstykker gennem 40 år, kortere korsange af mindre sværhedsgrad end kendte større Nørgård-korværker som Wie ein Kind, Frostsalme, Mytisk Morgen, Ut Rosa o. lign. Med Korbogen har man mulighed for at sammensætte en buket af Nørgård-korstykker, stor eller lille og til enhver lejlighed – verdslig som kirkelig. Korbogen er opdelt i fire dele:

VISER: strofiske vugge-, danse-, natur-, protest og folkeviser – fra ældre anonyme tekster til nyere tekster af Johannes V. Jensen, Frank Jæger, Jørgen Gustava Brandt, Piet Hein, Ole Sarvig (m.fl.).

VISER med slagtøj (ad lib.): strofiske viser til tekster af Walt Whitman, Per Nørgård, R. M. Rilke, Finn Methling, Inger Christensen og Adolf Wölfli – rytmiske korviser, alle komponeret i tilknytning til Nørgårds særlige “uendeligheds-rytmer”, udført på almindelig kendte slagtøjsinstrumenter som congas, bongos, tomtoms o. lign. Ofte 2-3 musikere, der gerne kan være gode ´rytmikere´ blandt korsangerne. Viserne kan også udføres uden slagtøj.

KORSANGE: Mere lyriske, gennemkomponerede korstykker – med tekster af Thøger Larsen, Nis Petersen, Halfdan Rasmussen, Thorkild Bjørnvig, Erik Knudsen, Ib Michael, Michael Strunge, Adolf Wölfli og Pär Lagerkvist.

MOTETTER: Både strofiske salmer og gennemkomponerede, større motetter – til tekster, udover bibelske, af N.F.S. Grundtvig, Ole Sarvig, Bent Nørgaard og Johannes Møllehave.

Per Nørgård & Ivan Hansen (1993)

Korbogen foreligger både samlet som bog, korsatserne foreligger dog også enkeltvis.

De enkelte satser er (i bogen) angivet relativ sværhedsgrad: A (let), B (middelsvær), C (svær).

En del af korsangene i Korbogen foreligger også i engelske versioner, særskilt (se #1992.1-2).

PROGRAMME NOTE: KORBOGEN (THE CHORAL BOOK) – 45 choral ballads, songs and motets for mixed choir (1952-1992). Ed. Ivan Hansen (1992).

Work information:“Korbogen” (The Choral Book) presents a selection of shorter choral pieces by Per Nørgård, easier than the longer and more demanding choral works like “Wie ein Kind”, “Frost Psalm”, Ut Rosa”, ”Mythic Morning”. Most of the choral songs with Danish text, but some are Latin, German and English. And some of the songs exist in the English version also.With The Choral Book one can make a set of Nørgård choral pieces for any occasion – sacred or profane.The 45 choral songs are divided in four categories: BALLADS: Strophic lullabies, dance songs etcetera – to older anon. texts and new texts by Danish poets like Johannes V. Jensen, Frank Jæger, Jørgen Gustava Brandt, Piet Hein, Ole Sarvig. BALLADS WITH PERCUSSION (ad lib): Strophic tunes and dance songs – with texts by Walt Whitman, Per Nørgård, R. M. Rilke, Finn Methling, Inger Christensen og Adolf Wölfli. Choral songs with rhythmic drive, based on Nørgård´s special “infinity-rhythms”, to be played on all available hand drums, like congas, bongos, djembe etc. Often 2-3 players will do, and it could be good percussionists among the singers in the choir.CHORAL SONGS: More elaborate choral compositions – to texts by Thøger Larsen, Nis Petersen, Halfdan Rasmussen, Thorkild Bjørnvig, Erik Knudsen, Ib Michael, Michael Strunge, Adolf Wölfli og Pär Lagerkvist.MOTETS: Both simple strophic psalms and more elaborated motets – to texts from the Bible and by N.F.S. Grundtvig, Ole Sarvig, Bent Nørgaard and Johannes Møllehave.

Per Nørgård & Ivan Hansen (1993)

Per Nørgård: The Choral Book is available as a book, and song by song separate.The songs in KORBOGEN are marked (in the book) with a relative level of difficulty: A (easy), B (medium difficult), C (difficult)Some of the choral songs in Korbogen are also available in English translated versions (see under KORBOGEN – ENGLISH VERSIONS, #1992.1-2) and German version (see #1992.1-3 ZWEI WÖLFLI-LIEDER – FÜR CHOR).