FLYVENDE SOMMER (FUGITIVE SUMMER) (1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

For strygeorkester.

Tilegnet Juha Kangas & Ostrobothnian Chamber Orchestra.

Varighed: 10’

Værknummer: 273a


VÆRKNOTE: FUGITIVE SUMMER (FLYVENDE SOMMER). 3 satser for strygeorkester (1992).

Klangspektret og gestikulationen hos strygerne, kort sagt selve strygerinstrumentets natur, har altid haft en stor og central plads i mine kompositioner, hvilket kan ses af værklistens mange strygekvartetter, koncerter med stryger-solist, samt kammer og soloværker. Interessen går tilbage til min skoletid, hvor jeg var så heldig at have en cellospillende skolekammerat, som jeg kunne akkompagnere på klaver. Jeg opdagede her de utallige gaver af mangfoldige spillemåder og klangnuancer som strygerinstrumenter kan give – med blot en bue, fire strenge og fem fingre…

”Flyvende sommer” er et lyrisk værk. Man kan sammenligne de tre satser med en nordisk sommer i al sin ustabile afvekslen. På dansk er titlen ´flyvende sommer´ betegnelsen for små edderkoppers måde at transportere sig på, via en tråd bliver de, hængende fra en gren, ført af sted af vinden. På samme måde lod jeg mine musikalske ideer svæve hvor inspirationens pust førte dem hen...

Indenfor en vis formal åbenhed er visse musikalske ting kendetegnende i første sats (Soft voiced): en dæmpet, vekslende og vævende kæde af ´åbne kvinter´ samler sig i en langt spunden melodi over flere oktaver.

Anden satsen (Listening) begynder (og slutter) med en nærmest statisk klangverden i det høje toneleje og med ekstremt tyste dynamiske nuancer, der følger af en ´barnlig´ melodi, der afbrydes af lyriske kommentarer.

Som kontrast til disse drømmende satser er den spillende finale livlig og melodisk, karakteriseret af voldsomt faldende figurer, ofte i solo violinen. I den ritornel-agtige dans indsniger sig dog undertiden små intermezzi, altid med et totone-motiv, først i roligt tempo og i dur, derpå i hurtigere tempo og i moll.

“Fugitive Summer” (Flyvende sommer) er tilegnet Juha Kangas & Ostrobothnian Chamber Orchestra, som også indspillede stykket på en cd (med titlen Fugitive summer) med al min musik for strygeorkester.

Per Nørgård (1999)

PROGRAMME NOTE: FUGITIVE SUMMER (1992). 3 movements for string orchestra.The spectrum of sound, the gesticulation – in short, the very nature of the strings – has always had a central place in my output, demonstrated by the numbers of string quartets, concertos with string soloist, chamber and solo works. The interest dates back to my school years, when I was fortunate to be able to compose for a cello-playing schoolmate and to accompany him on the piano. I discovered then the innumerable nuances of sound and playing varieties offered by just one bow, four strings and five fingers...“Fugitive Summer” is a lyrical work. One might compare the three movements with the Nordic summer, with its subdued and unstable features. In Danish, the words of the title (Flyvende Sommer) are identical to the popular name for the minuscule spiders with their almost invisible threads, seen as silver glimpses in the air on certain days, when the new-born creatures seek their future by letting the wind take them wherever it flows.In the same way I have let the ideas flow wherever my spirit blew...Within this formal openness, certain linear developments may be perceived: In the first movement (Soft voiced), interlocking and wide-ranging chains of open fifths concentrate into a long-spun melody, covering several octaves. The second movement (Listening) starts and ends with an almost static sound world in the high register and with extremely soft dynamics, followed by a childlike, fragmentary melody which is interrupted by vague, lyric comments. As a contrast to these dreamy movements, the playful finale is vivacious, lively and melodic, characterized by steep, violent falling figures, often given to the solo violinist. Amidst the ritornello-like dance, an intermezzo returns in different shapes, but always with a two-tone turn in a major mode and at a moderate speed, followed by a similar turn in minor and slightly faster.“Fugitive Summer” is dedicated to Juha Kangas & the Ostrobothnian Chamber Orchestra, who also recorded the piece for a CD with all my works for string orchestra.

Per Nørgård (1999)