NOTTURNO - TONGUES BY NIGHT (1992)

Tilbage til værkfortegnelsen

For orgel.

Varighed: 8’

Værknummer: 269


VÆRKNOTE: NOTTURNO – TONGUES BY NIGHT (1992) for orgel.

De to orgelstykker forbundne orgelstykker fra 1992 ”Notturno” og ”Mattinata” – har følgende undertitler: Tongues of Night (inspireret af Shakespeares Romeo og Julie: “How silver-sweet sound lover´s tongues by night”) og Tongues of Light (hvis dansende flammetoner for mig rummer et lige så gyldigt aspekt af morgenen – det overgivne, næsten pjankede – som Notturno´ens tvetydige melodik påkalder sig mindelser om det natlige drømmeliv).

Stykkerne kan opfattes sammenhængende eller separat. ”Notturno” komponeredes 1992 som obligatorisk stykke til en orgelkonkurrence i Bolton.

Per Nørgård (1992)

PROGRAMME NOTE: NOTTURNO – TONGUES BY NIGHT (1992) for organ.

“Notturno, Tongues by Night” was composed 1992 as a test piece for the organist competition in Bolton. The ambiguous melodic shapes in the piece suggest ´traces of nighttime dream life´ which has inspired me to the subtitle taken from Shakespeare´s Romeo and Juliet: ´How silver-sweet sound lovers´ tongues by night – like softest music to attending ears.´

The piece may be performed as a separate piece or with its related ´morning music´ piece “Mattinata – Tongues of Light” from the same year.Per Nørgård (1992)