MAGDALENE-STROFER (1991/1994)

Tilbage til værkfortegnelsen

For klaver.

Baseret på materiale fra TRE MAGDALENE SANGE (Nr. 259b).

Tilegnet Rosalind Bevan.

Varighed: 10’

Værknummer: 260


VÆRKNOTE: 3 MAGDALENA-STROFER (1991/1994) for klaver.

I. PRIVATION,

II. DEPARTURE,

III. MEETING

”3 Magdalena-strofer” fra 1994 er baseret på ”3 Magdalena Sange” (1991) til (to) digte af Hanne Groes – tre sange om at forskellige typer af drømme (fx ønske- eller flugtdrømme, eller kærlighedsdrømme der går i opfyldelse og resulterer i et møde..) Pianisten Rosalind Bevan var anledningen til dette stykke, da hun indtrængende bad mig om at skrive en klaverversion af de to melodier der indgår i de ”3 Magdalena Sange”, som hun så ofte havde akkompagneret. Bevæget af Rosalind´s interesse skrev jeg denne lille suite af Magdalena -strofer. Som titlerne foreslår, er den arketypiske længsel efter fuldbyrdelse-motivet i fokus. Mindre iøjnefaldende er det, at de to melodier supplerer hinanden (som det berømte ”Rubin vase-eller-to-profiler?”-billede visuelt gør det). Men det gør de!

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: 3 MAGDALENA STANZAS (1991/1994) for piano solo.Paraphrase over 'Magdalena Songs' to texts by Hanne Groes:I. PRIVATION

II. DEPARTURE

III. MEETINGRosalind Bevan was really the originator of this piece since she urged me to write a piano version of my “Magdalena Songs” (to Hanne Groes' texts, in Danish) which she so often had accompanied.Moved by Rosalind's interest in the two contrasting songs (Kaldedrømme (´Calling Dreams), “Sent Møde (´Late Meeting) I wrote this little suite of Magdalena Stanzas for the piano. As the titles suggest the archetypical 'longing for fulfillment'-motive (or ´longing´ and ´fulfillment´) is in focus.Less obvious is it that the two tunes supplement each other (as the famous 'Rubin vase-and-profiles'-complementarity manifest visually). But they do!Per Nørgård