TRIPTYCHON. Opus 18 (1957/1960)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SATB) og kammerorkester.

I. Haex accipit

II. Jubilate deo

III. Requiem

Latinsk tekst fra Salmernes Bog og Dødsmessen

Jf. #1960.1

Tilegnet Nadia Boulanger.

Varighed: 14´

Værknummer: 47b


VÆRKNOTE: TRIPTYCHON. Opus 18. For blandet kor (SATB). og kammerorkester (1957/1960)

”Triptychon” søger i dets 3 satser at udtrykke 3 livsstadier: barndom, manddom og alderdom; jeg anser disse livsstemninger for latente i ethvert menneske, med skiftende dominans. Den barnlige åbenhed, friskhed kan fra dag til dag veksle med følelsen af træthed, gennemlevethed, afklaring (typisk for den aldrende) og igen med en manddoms vitalitet, solhøjdefølelse. Teksterne er på latin.

1. sats (til Barndommen) er bygget på en katolsk tekst fra ”La petite communion”, de 10-12 åriges første præsentation og nadver.

2. satsen (til Manddommen) er hymnisk, byggende på salme 100 (1-2 og 3-5) samt salme 148 (7-13).

3. satsen (til Alderdommen) benytter et fragment af Requiem-satsen.

Værket er fra 1957, komponeret i Paris (1. og 3. sats først som enkeltstående lejlighedssatser), mens jeg studerede hos Nadia Boulanger, hvem værket er tilegnet. Musikken er gennemgående i en enkel, modal stil. Polymetriske og ´organisk-forvandlende´ stilelementer er dog væsentlige.

Den egentlige uropførelse i værkets førsteversion for kor og orgel fandt sted i Danmarks Radio med

Radiokoret under ledelse af Svend G. Asmussen i 1959. Den større, endegyldige version for kor og mindre

orkester (fra 1960) uropførtes ved Nordiske Musikdage i Stockholm i 1960.

Per Nørgård (1960)

PROGRAMME NOTE: TRIPTYCHON. Opus 18. For mixed choir and chamber orchestra (1957/1960)

In the three movements of ”Triptychon” I have tried to express three stages of our life: youth, maturity and old age. But these stages can also occur as personal changes during a day, a feeling of childish pure energy might turn into an inner atmosphere of experience and wisdom of an old man, and later to a feeling of vitality and control of maturity. The texts are in Latin:

1. (Youth) is based on ”a petite communion”, a catholic text for the first communion for the 10-12 years old.

2. (to Maturity) is hymn-like and based on Psalm 100 (1-2, 3-5) and Psalm 148 (7-13).

3. (to Old Age) uses a fragment of the Requiem-text.

The work was composed during my studies in Paris with Nadia Boulanger, and is dedicated to her. First and last movement was composed separately for different purposes. Polymetric designs and metamorphosic developments are characteristic. The version for choir and organ was premiered by The Danish Radio Choir and Svend G. Asmussen in 1959, the version for choir and ensemble was premiered at The Nordic Music Days in Stockholm, Sweden in 1960.

Per Nørgård (1960)