MØRKFARVET (THE COLOUR IS DARK) (1988-89)

Tilbage til værkfortegnelsen

5 stykker for harpe solo.

1. Preludium (Prelude)

2. Spar Konge (King of Spades)

3. Preludium II (Second Prelude)

4. Spar Dame (Queen of Spades)

5. Spar Es (Ace of Spades)

Baseret på materiale fra ”IN THE MOOD OF SPADES” (Nr. 220)

Varighed: 15´

Værknummer: 247b


VÆRKNOTE: MØRKFARVET (THE COLOUR IS DARK) – 5 stykker for harpe solo (1989).

Soloharpestykket ”Mørkfarvet” er baseret på min “Harpekoncert nr. 1 – Konge, Dame og Es” (1989) for harpe og orkester. Musikken spiller på komponistens følelser for tre velkendte spillekort: Spar konge, dame og es.

Kongen er alvorlig med en selvfølgelig værdighed, mens dronningens kvindelighed er mindre “hjemme” i al strengheden – hvilket udtrykker sig musikalsk i en vis, sart-elegisk tone.

Med spar es etableres en syntese, hvor ”Es” (Regenten) forenes med ”1” (Begyndelsen og dens uskyld) i en slags sensuel salme, eller måske: En hellig vals? Interludier omkranser de tre hovedsatser.

1. Preludium (Prelude)

2. Spar Konge (King of Spades)

3. Preludium II (Second prelude)

4. Spar Dame (Queen of Spades)

5. Spar Es (Ace of Spades)

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: THE COLOUR IS DARK – 5 pieces for harp solo (1989). This piece for harp solo, The Colour Is Dark, is based on my harp concerto no. 1 “King, Queen and Ace”.The music reflects my impressions of the three well-known playing cards: the King of Spades, is, to my mind, severe with a natural and unshakeable dignity (Thesis). On the other hand, the Queen of Spades, in her femininity, feels less at home with the court´s serenity (Antithesis). The music of the Queen of Spades is tender and elegiac. Synthesis is achieved with the image of the Ace of Spades, the Ace symbolizing the absolute ruler – and at the same time displaying the innocence and simplicity of “Beginning” (no. 1). The music is a sort of Sensual Psalm – or perhaps a Holy Waltz?Interludes are connecting the three main movements.Per Nørgård