OG LIVETS SOMMER SOVER DYBT (1988)

Tilbage til værkfortegnelsen

For 8 celli.

Baseret på NU DÆKKER SNE DEN HELE JORD (Nr. 147a).

Komponeret til Hans Erik Deckerts Celloensemble.

Varighed: 8´

Værknummer: 243


VÆRKNOTE: OG LIVETS SOMMER SOVER DYBT (1988) for 8 celli.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”), af hvilke “Året – Som året går” nu indgår i Den Danske Salmebog.

Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Kredsløb”, “Nu dækker sne den hele jord” for 8 tubaer (og kor ad lib.), og senere til denne cello-oktet fra 1988, hvis musikalske materiale er hentet i “Nu dækker sne den hele jord”. På trods af melodiernes enkelhed rummer de store polyfone muligheder, som især udfolder sig i stemmernes indbyrdes tempoforhold. Således kan den samme melodi optræde samtidigt i fuldt og i kvart tempo (foruden andre ´kontrapunktiske kunster´). Værket er – som det beslægtede, mørktklingende værk for tuba-oktet – farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers (fra digtet “Året”):

I sjæle som i verden bor, nu dækker sne den hele jord

og livets sommer sover dybt, i glemsels og i vinters krypt.

“Og livets sommer sover dybt” har undertitlen ´Drømmemelodier for 8 celli, varer ca. 9 minutter og er skrevet til Hans Erik Deckerts Celloensemble.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: AND LIFE’S SWEET SUMMER SLEEPS (1988) for 8 celli.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year – The Passing Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cantica”, “Cycles”. The piece is related to “Now All the Earth Is White With Snow” for eight part tuba ensemble and choir ad lib. (1976), based on the mentioned “Sarvig-melodies”, both – deep sounding – works coloured by the Nordic and mythic poem by Sarvig, the beginning of which goes: The passing year will pass its deep. So shall our mind reach winter´s sleep.

And life´s sweet summer sleeps below. In deep oblivion under snow.

“And life´s sweet summer sleeps” – with the subtitle ´Dream Melodies for 8 celli´ – lasts 8-9 minutes, and was composed for Hans Erik Deckert´s Cello Ensemble, Denmark.Per Nørgård