SÅNGER FRÅN ”AFTONLAND”. Opus 17 (1955-56)

Tilbage til værkfortegnelsen

For altstemme, fløjte, violin, bratsch, cello, harpe.

Part I

1. Allt är så underligt fjärran i dag2. Du människa som står vid stranden av mig3. Det är om aftonen man bryter uppPart II

4. Preludio

5. Nu är det sommermorgon6. Tacka vill jagPart III

7. Det är om aftonen man bryter upp Tekst af Pär Lagerkvist. Tilegnet Jolando Rodio

Varighed: 30´

Værknummer: 45


VÆRKNOTE: SÅNGER FRÅN AFTONLAND, op. 17 (1956).

Den 7 satser lange suite for alt, fløjte, violin, bratsch, cello og harpe – af en halv times varighed – er det sidste af den serie “Aftonland-værker” jeg komponerede i 1950´erne, omfattende korværket “Aftonland”, “2 recitativer” (for alt og cello), samt disse 5 “Sånger”. Værket er opbygget i 2 stordele, med selvstændigt preludium til 2. del (nr. 4) og genkomst af 1. dels tredje sang som sidste sats – med ændret instrumentation. De to hoveddele er hhv. mørk og lys, med afsked som hovedmotivet i 1. del og naturlyrik i 2. del.Min senere så omdiskuterede forestilling om “Det nordiske sinds univers” (i en artikel til Nordiske Musikdage i 1956) blev til under kompositionen af disse Pär Lagerkvist-sange.Uropførelsen fandt sted d. 25/10 1957 i DR med Jolanda Rodio og et ensemble af musikere fra Radiosymfoniorkestret.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: SÅNGER FRÅN AFTONLAND, op. 17 (1956)

With a duration of 30 minutes this Suite in seven movements for alto, flute, violin, viola, cello and harp is my last work from the 1950s based on poems from Pär Lagerkvists "Aftonland" (Evening Land).

My later often discussed claim for a focus on the “universe of the Nordic mind” in the 1950s (in an article in 1956) was written at the same time that I composed these Lagerkvist songs.

Per Nørgård