VIOLINKONCERT NR. 1 - HELLE NACHT (1987)

Tilbage til værkfortegnelsen

For violin solo og orkester.

”Orkesterversion” (oprindelig version).

Komponeret til Anton Kontra.

Varighed: 24´

Værknummer: 236a


VÆRKNOTE: VIOLINKONCERT NR. 1 – HELLE NACHT, for violin solo og orkester.

Violinkoncerten ”Helle Nacht” er min tredje komposition for solo-stryger og orkester, med “Between” (cellokoncert) som den første og “Remembering Child” (bratschkoncert) som nummer to.

Der er flere grunde, til at jeg har valgt ”Helle Nacht” som overskrift på min violinkoncert – en af dem fremgår af den danske undertitel “Dag gik på hæld – den lyse kvæld var mild og dyb”, fra et korværk til digte af Halfdan Rasmussen begyndelsen af 1950´erne. Kun begyndelsen – med de citerede linier – vil jeg være ved i dag; til gengæld er de basis for den indledende solo i 1. satsen (om end dennes enkle melodi snart forsvinder ind i værkets øvrige melodistemmer). En anden årsag er, at “lys nat” som symbol dækker over alle værkets fire satsers særpræg:

På den ene side (“lys”) er gennemsigtighed gennemgående, i melodik, klang og rytmik, der næsten konstant fremstår som et fintmasket netværk; og på den anden, (“nattesiden”) rummer klarheden mangelagede tolkningsmuligheder, der vil lade værket, som et drejende prisme, fremstå forskelligt for lytterne ved gentagne overhøringer.

Dette er mere eller mindre gyldigt for ethvert musikværk, men i ”Helle Nacht” er flertydigheden gjort til det inderste bærende princip.

Formmæssigt danner de to ydersatser en symfonisk-artet ramme om to kortere mellemspil af statisk natur. Men også i disse er den spektrale brydning konstant til stede.

Jeg skrev koncerten i perioden 1986-87 efter ønske fra violinisten Anton Kontra.

Per Nørgård (1988)

PROGRAMME NOTE: VIOLINKONCERT NO. 1 – HELLE NACHT, for violin solo og orchestra.

This is my third work for solo string instrument and orchestra, the other two being “Between” for cello and “Remembering Child” for viola.

The title “Light Night” refers to the characteristics of each of the four movements.The “light” translucent quality of the melody, sound and rhythm, woven into a fine filigree; the Night revealed in the multi-layered possibilities of interpretation, like – constantly changing – the aspect of a turning prism, with each performance appearing differently to the listeners. Of course this is more or less the case with every musical work but in HELLE NACHT the ambiguity is made innermost principle. The first and last movements form a symphonic frame for the inner two more static interludes though even in these some light is constantly breaking through.

I wrote the concerto during 1986-87 at the request of the violinist Anton Kontra.

Per Nørgård (1988)