TO STYKKER FOR TRE GUITARER (1982/1986)

Tilbage til værkfortegnelsen

Hommage à Jacques Tati, for tre guitarer.

1. Songtime (1982)

2. Playtime (1986)

Komponeret til guitarensemblet 2 + 1

Varighed: 8´

Værknummer: 230


VÆRKNOTE: TO STYKKER FOR TRE GUITARER (1982/1986).

I. I. Songtime.

II. Playtime

“Songline”(1982) er et kort forspil, enkelt og melodiøst, der introducerer temaet i ”Playtime” (1986). “Playtime – Hommage a Jacques Tati” udfolder den enkle melodi i rigt udviklede arabesker i flere tempolag, med rytmer baseret på det ´gyldne snit´ som man ofte møder i naturen (konkret udtrykt i Fibonacci-talrækken 2:3:5:8:13 osv.) Som i enhver film er der altid en handling af en slags i Jacques Tati´s film (bl.a. i hans ”Playtime”), men handlingen er i ikke væsentlig i forhold til filmens aura af relationer mellem mennesker. På samme måde beskæftiger Playtime sig med en forgrund af lette motiver og en (mere vigtig) baggrund skabt af vekselvirkningen af disse motiver. Derfor denne tribut til Jacques Tati (1907-82) i titlen. Værket er komponeret til guitarensemblet 2 + 1

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: 2 PIECES FOR 3 GUITARS (1982/86) –

I. Songtime.

II. Playtime.“Songtime” (1982) is a short prelude, simple and melodious, introducing the theme of “Playtime”.“Playtime – Hommage a Jacques Tati” unfolds the simple and melodious melody in richly developed arabesques, superimposing three rhythmical layers in tempo relations following the Golden Mean (near to the Fibonacci numbers 2:3:5:8:13 etc.)As in any movie there is a (kind of) story or plot in the few, unique films by Jaques Tati (1907-82), for instance his “Playtime” from 1967, but the story is not that important, as the focus is on the relations between the persons. In a similar way my piece “Playtime” has a foreground of different light or bright motifs and a (more important) background created by the changing relations between these motifs. Thus my tribute to Tati in the title.Per Nørgård