REGN NAT (1989)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor og slagtøj (sten eller fingerknips, samt gong).

For blandet kor og slagtøj (sten eller fingerknips, samt gong (ad lib.)).

Baseret på grundtemaer i Nr. 226a, og på et tidligere værk ”Forspil ved Havet” for strygere, klaver, percussion ad lib. (se #1983.2).

Jf. #1989.1

Komponeret til Vokalgruppen Ars Nova (til deres 10 års jubilæum) og tilegnet Ivan Hansen.

Varighed: 9´

Værknummer: 226c


VÆRKNOTE: REGN NAT (1989). For blandet kor og slagtøj (sten eller fingerknips, samt gong).

Dette korstykke, inspireret af vand og havbrus, komponeredes 1989 i anledning af vokalgruppen Ars Nova´s ti års jubilæum. ”Regn Nat” er den mere omfattende originale version sammenlignet med den senere, kortere og mere praktisk-enkle version fra 1992 med titlen “Jeg hører regnen” (engelsk version: ”I Hear the Rain”). På en rejse i 1983 fascineredes jeg af lydbruset fra brændingen på en strand ved det Indiske Ocean. Efter nogle dage hørte jeg en vedvarende dyb G-tone, og brændingen syntes at skabe bølgende overtonemelodier, hvoraf én blev hængende i komponistens øre, blandet med perkussivt modspil fra rullende strandsten.

Inspirationen resulterede bl.a. i sinfonietta-værket “Prelude to breaking” (1986) og senere i dette korværk – med tekster, om regn, af den danske digter Michael Strunge (1958-1986). Henover bassernes naturmusik i ”Regn nat” siler modstemmers sammenvævede, kromatiske tonestrømme ned, til Strunges metropolmørke blik på regnen, oplevet gennem et byvindue.

”Regn Nat” er tilegnet Ivan Hansen.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: REGN NAT (RAIN NIGHT) (1992) This choral piece, inspired by water and sea, was composed in 1989 (with the Danish title “Regn nat” – Rain night) for Vocal group Ars Nova, for the ensemble´s 10-year anniversary. The later, more practical, version from 1992 – titled “I Hear the Rain” (“Jeg hører regnen”) has become the preferred one for concert performance...On a journey in 1983 I was fascinated by the roar of sound on a beach by the Indian Ocean. After a few days I heard a persistent, very low G note, and the surf seemed to create wave-like overtone melodies, one of which stuck in the composer's (my??) ear, mixed with the contrasting, percussive play of rolling pebbles. The inspiration resulted in the sinfonietta work “Prelude to Breaking” and to this choral piece – with a text, about water, by the Danish poet Michael Strunge (1958-1986). Over the nature music of “Regn Nat” contrasting voices of interwoven, chromatic note-streams drizzle down – to Strunge´s dark metropolitan gaze at the rain, experienced through a city window.

”Regn Nat” is dedicated to Ivan Hansen.Per Nørgård