WINTER HYMN (1976/1984 (1999))

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor.

Tekst af Ole Sarvig (digtet ”Året”)

Arrangeret af Gunnar Eriksson i 1984 (på basis af dele af VINTERKANTATE (Nr. 145, se noten til denne), FROSTSALME (Nr. 148), KREDSLØB (Nr.153)).

Engelsk versionering (udfra Helen & Ole Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse) ved Ivan Hansen/Per Nørgård (1999).

Se Nr. 145f (også mhp. værknote)

Varighed: 10´

Værknummer: #1984.3