DEN FJERDE DAG (1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor og kammerorkester.

Tekst (på hebraisk og latin) fra 1. Mosebog og af Anders Sunesøn.

Thomas Ring (1892-1983) in memoriam.

Varighed: 12’

Værknummer: 219


VÆRKNOTE: DEN FJERDE DAG (1984) for blandet kor og kammerorkester.

Den 4. skabelsesdag er et “tonemaleri” (det eneste i min nu 30-årige produktion!), eftersom dets opbygning og idé er et portræt, nemlig af Anders Sunesøn som “verdensforklarer”. Derved har han meget til fælles med andre verdensforklarere, til alle tider og steder, fx. Moses, hvis prægnante ord om at “det blev morgen og aften, den 4. dag” indleder værket på hebraisk. Men Sunesøn indtager en speciel plads blandt skabere (eller nedskrivere) af skabelsesberetninger, fordi han er “belæst” vesteuropæer og mener at tale som videnskabsmand, (fx om at “solen er 8 gange større end jorden”, “hvilket kan bevises”). Værket maler Sunesøns verdensbillede, både det bevidste, storslåede, som i begyndelsens hymne til solens lys – og det underbevidste, usikre og dæmoniske, som når han skriver om månen og stjernerne der gier lidt lys til at det lyssky ... ! Gradvist tager dæmonien og mørket magten over den selvsikre belærende akademiker-vision, og grunden viger bort under alt det “beviste” (probatur), der til sidst deler skæbne med alt menneskeskabt. Opløses ... Min fascination har været at indgå med en (tonende) meddelelse i en helhed, der omfatter tekster fra årtusinder (Moses) over middelalderen (Sunesøn) til 1984.

”Den Fjerde Dag” er komponeret in memoriam Thomas Ring (1892 -1983).

Opførelsen af hele den danske, nykomponerede ”Skabelsen” (over Anders Sunesøns ”Hexaëmeron” fra ca. 1225) – bestilt af Dansk Amatørmusikunion til ”Musikåret 1985” – havde bidrag af komponisterne Mogens Winkel Holm, Ib Nørholm, Bo Holten, Bent Lorentzen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Herman D. Koppel og undertegnede.

Per Nørgård (1984)

PROGRAMME NOTE: DEN FJERDE DAG (”THE 4th DAY”) for mixed choir and chamber orchestra (1984).

This ´4th Day of Creation´ is a tone painting (the first in my production), the idea and design following Anders Sunesøn´s version of the biblical Genesis, his “Hexaëmeron” (around 1225). Unlike for instance Moses Anders Sunesøn thought of himself as “a scientist” and his version also includes the darker sides of nature and both the conscious and the subconscious sides of man. The text for my ´tone painting´ includes passages by Moses, Sunesøn and texts from 1984.

The work was written in memoriam Thomas Ring (1892-1983).

”Den Fjerde Dag” was part of a complete ”Skabelsen” (”Genesis”) in 7 movements, based on the ”Hexaëmeron” (around 1225) by Anders Sunesøn, with contributions by the Danish composers Mogens Winkel Holm, Ib Nørholm, Bo Holten, Bent Lorentzen, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Herman D. Koppel and myself.

Per Nørgård (1984)