DET AABNE. Opus 2 (1952-55)

Tilbage til værkfortegnelsen

Tre sange for sopran (eller tenor) og klaver.

1. Okserne

2. Nu går jeg ind i stenen

3. Havet

Tekst: digte af Paul la Cour

Varighed: 12´

Værknummer: 40


VÆRKNOTE: DET AABNE. Opus 2 (1952-55) – tre sange for sopran (eller tenor) og klaver.

1. Okserne

2. Nu går jeg ind i stenen

3. HavetI midten af 1950’erne stod Poul La Cour med sine ”Fragmenter af en dagbog” son den førende repræsentant for den poetiske åbning ud imod digtets flertydighed og hemmelighed, og dette var impuls for mig til at betitle den lille La Cour-cyklus ”Det Aabne”, skønt vel kun den sidste af de tre sange ved sit navn med rimelighed kan associere til grænseløshed (”Havet”) og den mellemste nærmest tværtimod (”Nu går jeg ind i stenen”)!Stilistisk er det vel også vanskeligt at forsvare denne titel, da sangene placerer sig (ironisk nok mindst den mellemste) i en passioneret, højnordisk, stemningstradition. Men åbenheden er stadig at finde i den langsigtede, nærmest uafsluttelige, melodibuer, der pejler sig gennem værket.Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: DET AABNE – opus 2 (1952-55)

3 songs to poems by the Danish poet Paul La Cour: I. Okserne (The Oxes), II. Nu går jeg ind i stenen ( Now I Go Into the Stone) og Havet (The Sea) – sung in Danish.

Per Nørgård