IN EXTREMIS (1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For baryton og cello.

I. Gondellied

II. Plutonian Ode

Tekst: Friedrich Nietzsche (I)

og Allen Ginsberg (II)

Kombinationen af GONDELLIED (217a) og PLUTONIAN ODE (Nr. 214b) – for baryton og cello – har titlen IN EXTREMIS (1984), værket arrangeret til Karl Antz og John Ehde´s duo af samme navn.

Varighed: 16´

Værknummer: 217b


VÆRKNOTE: IN EXTREMIS (1984). For baryton og cello.

I. Gondellied (Friedrich Nietzsche)

II. Plutonian Ode (Allen Ginsberg )

”Gondellied” er en tonesætning af et sent Nietzsche-digt. Det er en version for baryton og cello af den 3. prolog fra min opera ”Det Guddommelige Tivoli” (1982), der handler om den schweiziske skizofrene kunstner Adolf Wölfli (1864-1930), men, udover Wölfli´s egne tekster, i tre prologer anvender tekster af Ted Hughes, William Shakespeare og Friedrich Nietzsche.

”Plutonian Ode” er skrevet til, og tilegnet den engelske sopran Jane Manning, der uropførte værket ved Brighton-festivalen august 1984, sammen med den østrigske cellist Florian Kitt. Teksten er to fragmenter af Allen Ginsbergs digt med samme titel, hvori han med en piskende verbal intensitet attakerer det unævnelige: den totale, atomare udslettelse. Værkets start i en sekund-tikkende celloramme reflekterer den oprindelige titel “26 minutter”, (som udgør den tid den amerikanske præsident har til rådighed fra det øjeblik, hvor en mulig atomar angrebstrussel er registreret og til det øjeblik, hvor et modangreb vil være for sent). Hoveddelen udgøres af en rytmisk intensiv opsang til plutoniet, anskuet som totaldestruktionens basale tomhed – sat over for menneskeåndens utrættelige vilje til at skabe sammenhæng og meningsfuldhed. Den konstante flertydighed i rytmen forener sig her med transformationen af ord i (komponistens) gradvise betydningsskift (som fx “at last” – “Atlas” – “alas”).

Per Nørgård

Værkinformation: Baryton/cello-versionen af ”Gondellied” kan opføres sammen med ”Plutonian Ode” (for baryton og cello) fra samme år – med ”Gondellied” som første sats – under titlen ”In Extremis”(1984), dette værk arrangeret til Karl Antz og John Ehde´s duo af samme navn.

PROGRAMME NOTE: IN EXTREMIS (1984). For baryton og cello.

I. Gondellied (Friedrich Nietzsche)

II. Plutonian Ode (Allen Ginsberg )

”Gondellied” is a composed to a poem by Nietzsche from his late years. It is a solo version of the 3rd prologue in my opera “The Divine Circus”, about the schizophrenic artist Adolf Wölfli (1864-1930), using his texts, besides for the three prologues with texts by Ted Hughes, William Shakespeare og Friedrich Nietzsche.

”Plutonian Ode” was composed for, and dedicated to, the English soprano Jane Manning (for the Brighton Festival 1984 – with cellist Florian Kitt). The text consists of two fragments of the poem by Allen Ginsberg with same title, an intensive verbal attack on the worst scenario: The atomic annihilation.

The tick tock metronomic rhythm of the cello introduction indicates the original title, “26 minutes”, and the time available for the American President to react with a counter attack after the information of an atomic attack on the country. The basic expression of the composition is a dramatic wake up call, in contrast to the deadly silence after an atom bomb, advocating for social relations and human meaningfulness. The constant ambiguity of the rhythms is combined with the transformation of the words (by the composer) changes of meaning, for instance “at last” – “Atlas” – “alas”…

Per Nørgård (1984)

Work information: The Baritone/cello-version of ”Gondellied” may be performed together with “Plutonian Ode (for baritone and cello) with the title ”In Extremis”(1984). I. Gondellied. II. Plutonian Ode