BURN (1984)

Tilbage til værkfortegnelsen

For symfoniorkester.

(uropført under tidligere titel: ”Illumination”)

Komponeret til Musica Nova Festivalen, Glasgow og tilegnet Scottish National Orchestra og deres dirigent Mathhias Bemert.

Varighed: 14’

Værknummer: 216


VÆRKNOTE: BURN (1984) – for orkester.

Burn betyder såvel ´at brænde´ som ´en strøm´, og derved forbinder titlen de to karakterer, der gennemsyrer det 13-14 minutter lange værk: Kredsende hvirvler og tungt faldende strømme. Forbindelsen til værkets første titel – Illumination (Light my fire) – er dermed givet.

Mine orkesterværker siden 1949 (udover symfonier) bærer i øvrigt alle titler med associationer til farver eller lys: “Iris”, “Luna”, “Voyage into the Golden Screen”, “Twilight” – og nu “Burn”. Der er intet program bag disse titler, men – måske – en ubevidst anerkendelse af visse relationer mellem lys og lyd.

Værket bestiltes af The Scottish National Orchestra.

Per Nørgård (1984)

PROGRAMME NOTE: BURN – for orchestra (1984)14´Burn means as well ´being on fire´ as ´a stream´ and thereby the title connects the two characters which pervade the 13-14 minutes long work: Circling, eddying and heavily falling streams.This also points to the original title of the work – Illumination (Light my fire). All my orchestral works (besides symphonies) since 1949, carry titles associating to colours or lights: “Iris”, “Luna”, “Voyage into the Golden Screen”, “Twilight” – and now “Burn”. There is no programme behind these choices, but, perhaps, an unconscious recognition that the ways of light and sound are related?

The work was commissioned by the Scottish National Orchestra.Per Nørgård (1984)*