GROUND (1983/2002)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet vestligt/østligt slagtøjsensemble (min. 8 perc.) – inkl. balinesiske gamelan- instrumenter (2 gjeng´er, 2 chalung´er, 1 reong, 5 gonger), samt vibrafon, marimba og (alle musikere:) håndtrommer med to klanggivere (”lys” og ”mørk”).

Baseret på første sats (”Solen er rund”) af SLÅ DØRENE OP! (nr. 191) – version for slagtøjsensemble ved Ivan Hansen.

Kan opføres sammen med nr. 176 GENDHING (i denne rækkefølge:

GROUND-GENDHING-GROUND), eller

eller/og sammen med slagtøjsværkerne INTONATION (nr. 342 ) og GENDING (nr. 176), i flg. rækkefølge: INTONATION, GENDHING, GROUND).

Varighed: 8´

Værknummer: 211b


VÆRKNOTE: GROUND (1983/2002) – for slagtøjsensemble (min. 8 musikere).

Ground er skrevet med inspiration fra en række besøg, siden 1975, på Bali og er instrumenteret for en blandet vestligt/østligt slagtøjsensemble af balinesiske gamelan-instrumenter (gangsa´er, reong, kempli, chingching, Bali-gonger), samt vibrafoner, marimba og håndtrommer.

”Ground” er baseret på min korsang med titlen “Solen er rund” (fra kor/orkesterværket “Slå dørene op!”, til tekster af Inger Christensen, 1982), der udspiller sig i den balinesiske “pelog”-skala i mange samtidige tempi, akkompagneret af mangestemmige “uendelighedsrytmer”.

Per Nørgård

Værkinformation: ”Ground” kan i øvrigt opføres sammen med slagtøjsstykket ”Gendhing – variationer over en javansk melodi” for en lignende besætning (med følgende forløb: Ground – Gendhing – Ground), og sammen med slagtøjsværkerne ”Intonation” (2002) og ”Gendhing” (1980), med følgende rækkefølge: Intonation” – ”Gending” – ”Ground”.

Anvendeligt værknotemateriale til disse slagtøjs-suiter (ved Ivan Hansen):

Gamelan-musik fra Java og Bali har inspireret moderne komponister fra Debussy til bl.a. Nørgård, der opdagede gamelan-orkestrenes virtuose rytmiske samspil og vibrerende samklange ved rejser til Bali siden 1975 – og siden sendte begejstringen videre til bl.a. danske slagtøjsmusikere.

Nørgårds inspiration fra Bali drejer sig ikke om specifikke balinesiske melodier, rytmer o.lign. men om slægtskab indenfor bl.a. lynhurtigt vekselspil (interlocking) og vibrerende interferensklange som havde optaget Nørgård siden 1960erne. Bali-inspirationen udmøntede sig også i en ny form for quasi-improviseret ensemblemusik, kaldet ”uendeligheds-rytmer” (bl.a. i værker som En Lys Time, Små Slag, For a Change, Echo Zone I-I-III, Nemo Dynamo m.fl.). Komponistens specialindkøbte, gamelan-instrumenter kom desuden til at indgå i værker som operaen Det Guddommelige Tivoli (1982) og i disse værker for percussion ensemble: Intonation (2002) – Gendhing (1980) – Ground (1982), der – i denne rækkefølge – kan danne en suite for øst-vestligt slagtøjsensemble. Om de enkelte stykker skriver komponisten:

“Intonation” (2002) – er et tætvævet, kromatisk værk med et ofte eksplosivt udtryk. Det tætvævede er især præget af komponistens fornyede interesse for nyopdagede, ´forskudte´ relationer i de særlige uendelighedsrækker, der lå til grund for fx Symfoni nr. 3 (1975) og operaen ”Siddharta”.

“Gendhing” (1980) – er baseret på en langsom, rolig javansk gamelan-melodi, brugt som udgangspunkt for en række variationer.

“Ground “(1982) – oprindelig en korsang med titlen ”Solen er rund” (fra kor/orkesterværket ”Slå dørene op!”, til tekster af Inger Christensen, 1982), baseret på den balinesiske ”pelog”-skala i mange samtidige lag, akkompagneret af “uendelighedsrytmer” i forskellige tempi.

PROGRAMME NOTE: GROUND (1983/2002) – for percussion ensemble (min. 8 musicians).

“Ground” was written with inspiration from several visits, since 1975, to Bali – for a West/East percussion ensemble of Balinese gamelan instruments (gangsas, reong, kempli, chingching, gongs) and vibraphone, marimba and drums.

“Ground” is based on a choral song with the title “Solen er rund” (“The Sun Is Round”, to a poem by the Danish Inger Christensen, 1982), built upon the Balinese “pelog”-scale in a multi layered version, accompanied by the polyphonic voices of my so-called infinity rhythms.Per Nørgård

Work information:

“Ground” could be performed together with “Gendhing” from 1980 (same instrumentation), in this order: Ground – Gendhing – Ground; or with “Intonation” (2002) and “Gendhing”, in this order: “Intonation”, “Gendhing”, “Ground”.

Material for possible programme notes (by Ivan Hansen) for the mentioned percussion suite:

The Gamelan music of Jawa and Bali has inspired modern composers from Debussy to, among others, Per Nørgård, who experienced the virtuoso ensemble playing and the vibrating sounds of gamelan orchestras in Bali, visiting the island for the first time in 1975.

The inspiration was not about certain melodies, rhythms etc. but of a structural nature within the experiments with polyphony, interlocking and interference that Nørgård had work with since the 1960's. The Bali inspiration also resulted in a new kind of Nørgardian ensemble music for percussion, called “infinity rhythms” (in “A Light Hour”, “Easy Beats”, “I Ching”, “Echo Zones”, “Nemo Dynamo” a.o.). Nørgård's specially tuned gamelan instruments were used in his opera "The Divine Circus" and in these works for percussion ensemble: Intonation (2002) – Gendhing (1980) – Ground (1982), three pieces that – in this order – might form a “suite – for an east/west percussion ensemble”: The composer writes about the pieces:

“Intonation” (2002) – is a dense polyphonic, chromatic piece with an often explosive expression. The network of the melodic patterns are due to the composers interest in new found ´hidden patterns´ in his so-called infinity series (dominant for instance in his Symphony no. 3”, 1975 and the opera “Siddharta”, 1979)

“Gendhing” (1980) – is based upon a slow and calm Jawanese theme, used as a point of departure for a series of variations.

“Ground” (1982) – was originally a choral song with the title ”Solen er rund” (“The Sun Is Round”, to a poem by the Danish Inger Christensen, 1982). The tune is based on the Balinese “pelog”-scale in a multi layered version, accompanied by infinity rhythm in different tempi.