SOLEN ER RUND (1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

For kor, slagtøj og instr. (ad lib.).

Tekst af Inger Christensen (af ”Brev i April”)

Baseret på første sats af ‘SLÅ DØRENE OP!”

(Nr. 191), en enkel version for blandet ensemble (bl. kor, slagtøj og instrumenter ad lib.).

Indgår i KORBOGEN (se #1992.1)

Varighed: 6-8´

Værknummer: 211a


VÆRKNOTE: SOLEN ER RUND (1983) for kor, slagtøj og instr. (ad lib.).

”Solen er rund” er skrevet med inspiration fra en række besøg, siden 1975, på Bali. Korsangen indgik oprindeligt i det længere “Slå dørene op!” (til Inger Christensen-digte) fra 1982, og udspiller sig indenfor den balinesiske “pelog”-skala i mange samtidige tempi, akkompagneret af mangestemmige “uendelighedsrytmer”.

Per Nørgård.

PROGRAMME NOTE: SOLEN ER RUND (1983) for choir, percussion and instruments (ad lib.).

“Solen er rund” (The Sun Is Round) was written with inspiration from several visits since 1975 to Bali; the choral song was originally part of the work “Slå dørene op!” (Open the Doors!), to texts by the Danish poet Inger Christensen, for recitator, choir, junior symphony orchestra and percussion ensemble. The song is built upon the Balinese “pelog”-scale in a multi layered version, accompanied by the polyphonic voices of my so-called infinity rhythms.

Per Nørgård