ORDET (1982-83)

Tilbage til værkfortegnelsen

Motet for blandet kor – i flere versioner:

a) strofisk version (5 vers) og

b) gennemkomponeret version (5 vers)

c) gennemkomponeret version (3 vers)

Tekst af N.F.S. Grundtvig (fem vers af ”Ordet er fra Arilds tid”)

Baseret på melodien ”Året” (se VINTER-KANTATE, Nr. 145, og noten til denne)

Version c indgår i KORBOGEN (se #1992.1)

Varighed: 5’

Værknummer: 206


VÆRKNOTE: ORDET (1982) – Motet for blandet kor.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene “Året” og “Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. “Frostsalme”, “Vinterkantate”, “Cantica”, “Nu dækker sne den hele jord” m.fl. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, “Året” – Som året går). Jeg fandt det naturligt at bruge denne min salmemelodi (rytmisk varieret) til et digt – “Ordet” – af N.F.S. Grundtvig (1783-1872), da han skulle hyldes i 1983 – i tohundredåret for hans fødsel.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: ORDET (The Word), 1983 – motet for mixed choir.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig: “The Year” and “Choral Hymn”. These three tunes were derived from the same material as the second movement of the 3rd Symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals – which inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies: “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Winter Hymn”, “Cantica” and others.

One of these ‘Sarvig melodies’ is now in the Danish Hymnbook, under the title "Året" (The Year) – and I found it natural to use this hymn tune, in a variated form, for the poem "Ordet" (The Word") by the great Danish poet, priest (and more) N.F.S. Grundvig (1783-1872) when he was honoured in 1983 at his 200th birthday.

Per Nørgård