TRE MOTETTER TIL AGNUS DEI (1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor.

I. Agnus dei

II. Qui tollis peccata mundi

III. Dona Nobis pacem

Tekst: Latin (bibelsk).

Til Københavns Drengekor og Niels Møller.

Varighed: 8´

Værknummer: 205


VÆRKNOTE: TRE MOTETTER TIL AGNUS DEI (1983) – for blandet kor.

Agnus Dei – til den kristne messes afslutning – består af tre satser, og består af tre udformninger af mine såkaldte uendelighedsrækker : enkelt diatonisk i 1. motet (´Guds Lam, uskyldig´), bevægende og modulerende i 2. motet (´der bar alverdens synder´) og dissonerende kromatisk i 3. motet (´giv os fred´). Motetterne bestiltes af og er komponeret til Københavns Drengekor og Niels Møller.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: THREE AGNUS DEI MOTETS (1983) – for mixed choirAgnus Dei – to the concluding text of the Christian Mass – consists of three different versions of the my so-called infinity series, presented in an almost objective, sober form: Simply diatonic in the first motet (´Lamb of God´), moving and modulating in the second motet (´who takest away the sins of the world´) and dissonantly chromatic in the third (´grant us peace´). The motets were written for the Copenhagen Boys Choir and Niels Møller.

Per Nørgård