BRÆNDING (SURF) (1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

For kammerorkester.

Oprindelig version.

Bemærk: BRÆNDING (SURF) bedes ikke forvekslet med PRELUDE TO BREAKING (Nr. 226)

Varighed: 5’

Værknummer: 201a


VÆRKNOTE: BRÆNDING (SURF) (1983). For kammerorkester

”Brænding” er et kort stykke, ca. 5 min., oprindelig bestilt af Berlingske Tidende til afslutningskoncerten af avisens årlige amatørmusik-konkurrence for unge musikere i 1983 (hvor ”finalist”-besætningen var to fløjter, klarinetter, horn samt klaver og harmonika). ”Brænding” (Surf) er nok det nærmeste jeg – sammen med “Prelude to Breaking” (1986) for sinfonietta – er kommet en toneskildring af et naturfænomen, i dette tilfælde bølgers stigninger, fald og opløsning i brus og stilhed.

I anledning af min 60 års fødselsdag, i 1992, nyarrangerede Hans Abrahamsen værket for sinfonietta-besætning.

Det stykke er nok det nærmeste jeg – sammen med sinfonietttaværket “Prelude to Breaking” (1986) – er kommet en toneskildring af et naturfænomen, i dette tilfælde bølgers stigninger, fald og opløsning i brus og stilhed.

Per Nørgård (1992)

PROGRAMME NOTE: SURF (1983/92). For chamber orchestra.

“Surf” (in Danish: Brænding) is a short piece of 5-6 minutes, commissioned by the Danish newspaper Berlingske Tidende in 1983 for the final concert in their yearly Chamber Music Contest (for teenagers).The ensemble then – consisting of the finalists – was two flutes, clarinets, horn, piano and accordion.

Together with my work for sinfonietta “Prelude to Breaking” the present “Surf” is the nearest I have come to tone painting in music, here the rising and falling of waves – their roars and final dissolution into silence.

In 1992, for my 60th birthday concert the composer Hans Abrahamsen made a new version – for sinfonietta.

With my work for sinfonietta “Prelude to Breaking” the present “Surf” is the nearest I have come to tone painting in music, here the rising and falling of waves – their roars and final dissolution into silence.

Per Nørgård (1992)