SQUARE AND ROUND (1982-83/rev.1986)

Tilbage til værkfortegnelsen

To danse for slagtøjssekstet.

Oprindelig title: “Black and White and In Colours” (1982-83).

Kan opføres sammen med ZIGZAG – SEXTET FOR SLAGTØJ (Nr. 186) under fællestitlen ”SQUARE, ROUND AND ZIGZAG – 3 PIECES FOR PERCUSSION SEXTET” (1981/1986).

Komponeret til slagtøjsensembler Kroumata (Sverige).

Varighed: 17’

Værknummer: 198


VÆRKNOTE: SQUARE AND ROUND (1985) – to danse for slagtøjssekstet.

Titlen henviser både til Square-dance og den dansante Round (Rondo), og til symbolerne for maskulin og feminint, eller yang og yin, etc. (De oprindelige undertitler på de to danse: In Black & White and (She comes) In colours henviser til en tidligere version af værket, her udvidet og varieret. –”She Comes in Colours” er i øvrigt titlen på en kærlighedssang af Arthur Lee, lederen af 1960'er-rockgruppen Love).

I anden sats holder en musiker (Spiller 4) “grundpulsen”, ved at spille pulsen vekslende mellem to forskelligt klingende instrumenter (et træ- og et metalinstrument, fx japansk tempeltræblok og balinesisk cheng-cheng-håndbækken), altså ”træ-metal-træ-metal-træ-metal-” etc. Spiller 1-3 følger og opfatter trælyden som betonet slag (on beat) og metallyden som efterslag (off beat). Spiller 5-6 følger og opfatter derimod metallyden som betonet slag (on beat) og trælyden som efterslag (off beat). Denne “lynlås”-teknik (interlocking eller hoquetus undertiden kaldet) har en stærk interfererende virkning, beslægtet med opfattelsen af det kendte billede hvor man bestandig må veksle mellem at se enten en ´hvid vase´ eller ´to sorte profiler (den såkaldte Rubins vase). Af samme grund har denne sats ikke taktstreger og takttal-angivelse i noden, men er opdelt i sektioner – for hvem er egentlig ”on” og hvem er ”off” her?

Stykket er komponeret til det svenske slagtøjsensemble Kroumata.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: SQUARE AND ROUND (1985) – two dances for percussion sextet.The title refers somewhat to Square-Dance and the dance like Round (Rondo) and somewhat to the symbolism of masculinity and femininity, or yang/yin (etc.). The subtitles In Black and White and [She Comes] In Colours are taken over from the basic material for the work, adapted from an older work for a music school, but widely expanded and changed. “She Comes in Colours” is also the title of an old song by Arthur Lee, leader of the 60-70´s group Love.In the second movement one player is the rhythmic leader (player IV) playing the pulse on two different sounding instruments (a wood and metal instrument, for instance a Japanese woodblock and a Balinese cheng-cheng). The players I-II-III listens to the wood-sound as the on-beat, and players V-VI listens to the metal sound as the on-beat. This results in a tightly interlocking music, a ´zipper´ technique - in medieval music known as “hoquetus”. Of the same reasons the second movement has no bar numbers or bar divisioons, but only letters for indication of the sections. For which group is on beat, and which group is off beat?

Composed for the Kroumata Ensemble (Sweden). Per Nørgård