DAY AND NIGHT (1982)

Tilbage til værkfortegnelsen

To korte sange, for dyb stemme, klaver (og cello ad lib.).

I. A Kill

II. Silver-sweet Sound

Tekster af Ted Hughes (I. A Kill) og

William Shakespeare (II. How Silver-sweet)

DAY AND NIGHT kom senere til at indgå i prologen til operaen DET GUDDOMMELIGE TIVOLI (Nr. 199).

Til Hanne Stavad.

Varighed: 4´

Værknummer: 195a


VÆRKNOTE: DAY AND NIGHT (1982) – to korte sange, for dyb stemme, klaver (og cello ad lib.).

Sammenstillingen af de to digte, hhv. Ted Hughes (”A Kill”) og William Shakespeare (”How

Silver-sweet Sound”, fra Romeo og Julie, 2. akt – III), modsætter sig for så vidt en “komponist-kommentar”, som sammenstillingen allerede i sig selv er en kommentar: nemlig ved at lade Hughes´ udtryk for ”livets kvaler”, symboliseret i kampen for at blive født, følge af Shakespeares balsamiske kærlighedserklæring til mørket – og natten.

Sådan set kunne enhver anden ´ode om natten´ have været udvalgt end netop Shakespeares – men jeg erindrer ikke andre strofer, der med kun få ord formår at skabe en så suggestiv nattestemning.

Per Nørgård (1982)

PROGRAMME NOTE: DAY AND NIGHT (1982) – to short songs for alto, piano (and cello ad lib.).

The contrasting constellation of these two poems (Ted Hughes´ ”A Kill” and William Shakespeare´s ”How

Silver-sweet Sound”, from Romeo and Juliet, act 2, III) do not call for much explanation by the composer: The world´s woes in Hughes´ poem (in the form of delivery problems during a child’s birth) is followed by the balsamic words of love – to the night – by Shakespeare. Another ode to the night might have been chosen, but I do not know any other that, in so few words, creates such an atmosphere of love and enchanted night as this poem by Shakespeare.

Per Nørgård