A CHORAL HYMN (ON FROSTBOUND EARTH) (1982/1983)

Tilbage til værkfortegnelsen

For fem stemmer eller blandet kor (SATBarB).

Udvidet, revideret engelsk acappella-version af KORSALME (nr. 193a) ved Per Nørgård, udfra Ole og Helen Sarvigs metrisk samstemmende oversættelse. Se også #1983.1

Til Paul Vorwerk

Varighed: 8´

Værknummer: 193c


VÆRKNOTE: A CHORAL HYMN (ON FROSTBOUND EARTH) (1983) for blandet kor (SATB) og instrumenter ad lib.

Se Nr. 193b

PROGRAMME NOTE: A CHORAL HYMN (ON FROSTBOUND EARTH) – (1983). For mixed choir and instruments ad lib.

See No. 193b