CHORAL HYMN (1982)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SATB) og instrumenter (ad lib.).

Tekst af Ole Sarvig (”Korsalme” og ”Året”)

Engelsk versionering ved Ivan Hansen, af 148a (2003), udfra Ole og Helen Sarvigs metrisk oversættelse.

Varighed: 8´

Værknummer: 193b


VÆRKNOTE: CHORAL HYMN (1982) for blandet kor (SATB) og instrumenter ad lib.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, ”Året” – Som året går). Korsalme (1981) for blandet kor og instrumenter (ad lib.) er baseret på ”Jordens vej” for kor og orgel (1980) og er, som øvrige af mine Sarvigværker farvet af Sarvigs nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers (fra digtet “Året”):

I sjæle som i verden bor

nu dækker sne den hele jord

og livets sommer sover dybt

i glemsels og i vinters krypt.

I Helen og Ole Sarvigs oversættelse, der ligger til grund for denne engelske version, således:

The passing year will pass its deep

So shall our mind reach winter´s sleep.

And life´s sweet summer sleeps below

In deep oblivion under snow.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: CHORAL HYMN (1982) for mixed choir and instruments ad lib.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals. This inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies, for instance “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles”, “Cantica” and “Choral Hymn”, all coloured by the Nordic and mythic poem “The Year” by Sarvig, the beginning of which goes : The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: Our minds aware.

– Ole Sarvig (translated by Helen and Ole Sarvig)Per Nørgård