AFTONLAND. Opus 10 (1954)

Tilbage til værkfortegnelsen

Fire sange for blandet kor a cappella.

1. Engång skall du vara en av dem

2. Gissa din gåta, lille bror

3. Låt min skugga försvinna i din

4. Du sträcker ut din skymningshand

Tekst af Pär Lagerkvist

Værket dannede senere baggrund for

MOD AFTEN – for cello solo (Nr. 380).

Tilegnet Jean Sibelius.

Varighed: 8 ´

Værknummer: 35a


VÆRKNOTE: AFTONLAND. Opus 10 – for blandet kor (1954).

De fire sammenhængende korstykker i ”Aftonland” (til svenske tekster af Pär Lagerkvist) er tilegnet den dengang næsten 90-årige finske komponist Jean Sibelius., som skriftligt takkede for partituret og for dedikationen i et efterfølgende brev til den dengang 22-årige komponist.

I 1950erne var min musik i høj grad inspireret af ideerne om en særlig nordisk kultur og en skandinavisk sensibilitet, en videreførelse af udtryk og ideer jeg i særdeleshed fandt i Sibelius´musik. Det kan høres i de mørktfarvede, natlige landskaber i ”Aftonland”.

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: AFTONLAND – for mixed choir (1954)

The four choral songs of ”Aftonland” (sung to Swedish texts by Pär Lagerkvist) is dedicated to the Finnish composer Jean Sibelius by a 22 year old Danish composer, who send his first larger choral score to the old maestro of Nordic Music, then almost 90 years old. In return Sibelius send me a letter of thanks for the score and for the dedication.

In the 1950s my music was very much inspired by the ideas of Northern culture and of a Scandinavian sensibility, a continuation of expression and ideas formed by, especially, Sibelius. This is to be heard in the dark coloured, nightly landscapes of Aftonland.

Per Nørgård