KORSALME (1982)

Tilbage til værkfortegnelsen

For blandet kor (SATB) og instrumenter (ad lib.).

Tekst af Ole Sarvig (”Korsalme” og ”Året”)

KORSALME er en lettere omarbejdet version af JORDENS VEJ (Nr. 185)

Baseret på materiale fra Vintersalme (se Nr. 145, og noten til denne)

Varighed: 8´

Værknummer: 193a


VÆRKNOTE: KORSALME (1982) for blandet kor (SATB) og instrumenter ad lib.

Da jeg havde afsluttet min 3. symfoni (1972-75) skrev jeg en række enkle melodier til tekster af Ole Sarvig (især digtene ”Året” og ”Korsalme”). Melodierne var udsprunget af samme grundlag som symfoniens anden del, og de kunne indbyrdes harmoniseres og udfoldes i flere forskellige, samtidige tempolag – i dag ville man sige fraktalt – hvilket inspirerede mig til adskillige kor- og instrumentalværker igennem det følgende tiår, bl.a. ”Frostsalme”, ”Vinterkantate”, ”Cantica”, ”Nu dækker sne den hele jord”, ”Kredsløb” m.fl. En af disse melodier, en enkel salmemelodi, indgår nu i Den Danske Salmebog (nr.720, ”Året” – Som året går). Korsalme (1981) for blandet kor og instrumenter (ad lib.) er således baseret på ”Jordens vej” for kor og orgel (1980) og er, som øvrige af mine Sarvigværker, farvet af denne digters nordiske, mytiske salmedigt, hvis stemning fremgår af følgende vers (fra digtet “Året”):

I sjæle som i verden bor

nu dækker sne den hele jord

og livets sommer sover dybt

i glemsels og i vinters krypt

Per Nørgård

PROGRAMME NOTE: KORSALME (Choral Hymn) – (1982), for mixed choir and instruments ad lib.

When in 1975 I had finished composing my 3rd Symphony (begun in 1973), I wrote three simple melodies for two psalm texts by Ole Sarvig “The Year” and “Choral Hymn”. One of these was later included in the Danish Hymnbook under the title “Året – Som året går” (The Year). These three “Sarvig tunes” were derived from the same material as the second movement of the symphony and could be harmonized together in several different tempo relationships at the same time – like fractals. This inspired me to write several choral and instrumental works in the following decade based on these melodies, for instance “Frost Psalm”, “Winter Cantata”, “Cycles”, “Cantica” and this “Korsalme” (“Choral Hymn”), all coloured by the Nordic and mythic poem “The Year” by Sarvig, the beginning of which goes : The passing year will pass its deepSo shall our mind reach winter´s sleep.And as the tree stands leafless, bare,Is winter´s realms: Our minds aware.

- Ole Sarvig (translated by Helen and Ole Sarvig)Per Nørgård