Per Nørgård

Følsomheden er en revolutionær pligt (Tale ved Nordisk Råds Musikpris-overrækkelse 1974)

Type: Hæfte

År: 1974

Bemærkninger: Trykt version af Nørgårds musikpris-takketale, fra publikationen ”Tal ved Nordisk Råds litteratur- och musikpris i Stockholms Stadshus d. 17 februar 1974, Stockholm 1974), der vedrørende musikprisen i det oprindelige, publicerede materiale fra prisoverrækkelses-ceremonien havde flg. indhold:
Musiksjef Kristian Lange, Norge: om Gilgamesh (s. 13-19)
Motivering af musikpris-tildelingen (s. 19-21)
Komponistens takketale (s. 19-22)
Optryk Weekendavisen d. 1/3 1974, i bogen Per Nørgård: Artikler 1962-82. Redigeret af Ivan Hansen (Ivan Hansen Forlag, 1982), og i bogen Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen (Edition Wilhelm Hansen, 2009).

Genoptrykt i: Weekendavisen d. 1/3 1974. Per Nørgård: Artikler 1962-82. Redigeret af Ivan Hansen (Ivan Hansen Forlag, 1982) Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen (Edition Wilhelm Hansen, 2009).

Oprindeligt udgivet i: Nordisk Råds Musikpris (hæfte i forbindelse med ceremonien, Stockholm 1974)

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf FoelsomhedenerEnRevolutionaerPligt.1974..pdf (3 sider)