Per Nørgård, Poul Nielsen

Åbent brev til Per Nørgård. Svar til Poul Nielsen.

Type: Debat

År: 1973

Bemærkninger: Tidsskriftsdebat mellem musikforskeren Poul Nielsen (1939-1976) og Per Nørgård er fra tiden omkring komponistens Symfoni nr. 3. Trykt i DMT 1973-74 nr. 1, s. 8-14. Optrykt i bogen Per Nørgård: Artikler 1962-82. Redigeret af Ivan Hansen (Ivan Hansen Forlag, 1982), og i bogen Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen (Edition Wilhelm Hansen, 2009). Enkelte trykfejl rettet her.
Debatten fortsattes af Pelle Gudmundsen-Holmgreen i DMT (Jantenatur, DMT 1973-74 nr. 4, s. 102-110), kort besvaret af Per Nørgård (I stedet for et svar, DMT 1973-74 nr. 5, s. 141), gengivet i dette arkiv med titlen I stedet for et svar (på Pelle Gudmundsen-Holmgreens ”Jantenatur”), 1974.

Trykt i: Dansk Musik Tidsskrift. 1973-74 nr. 1, s. 8-14 48 1973-74 nr. 1, s. 3

Genoptrykt i: Per Nørgård: Artikler 1962-82. Redigeret af Ivan Hansen (Ivan Hansen Forlag, 1982) Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen (Edition Wilhelm Hansen, 2009).

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf AabentBrevTilPerNoergardOgSvarTilPoulNielsen.1973..pdf (8 sider)