Per Nørgård

Per Nørgård-udstilling. Lerchenborg 1979.

Type: Manuskript

År: 1979

Bemærkninger: Per Nørgård-udstilling. Lerchenborg 1979. er baseret på 8 håndskrevne tekstark (udateret, fra sommeren 1979) mhp. udstillingsplancher om hhv. Uendelighedsrækken, Uendelighedsrækken og Planet-tilordninger, Det Gyldne Snit, Improvisationsark, Operaen Gilgamesh m.m.
Da alle de originale plancher fra udstillingen ikke var tilgængelige ved renskrivningen og desuden sprænger rammerne for en gengivelse her er visse plancher erstattet af tilsvarende nodeark og illustrationer og en dertil let justeret planche-tekst.
Indeholder nodeeksempler/illustrationer.

Antal sider: 9

Bibliotek/katalogsignatur: Per Nørgårds arkiv LXIII. Mu8810.0783 – Per Nørgård: Plancher fra begyndelsen af 70´erne udstillede på Lerchenborg 1979, samt Acc. 2012/25: Ivan Hansens Per Nørgård-samling (2012-rekonstruktion af tekst/node-plancher mhp. Per Nørgårds skrifter online)

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf PerNoergaardUdstillingLerchenborg1979.1979.pdf