Per Nørgård

Det nødvendige brud (?).

Type: Artikel i bog

År: 1999/2009

Bemærkninger: : Artiklen er baseret på manuskript til foredrag på Copenhagen Choir Festival 1999 (Tema: Vagn Holmboe), senere bearbejdet til skriftlig form i 2009.
De oprindelige foredrags-materiale (i Acc. 2005/93) rummer 17 sider autograf (+ div. udkastsider + Holmboe/Nørgård-korrepondance fra 1991-94 – samt vedlagte postkort fra Holmboe til Nørgård).
En enkelt passage i den senere skriftlige version stammer, ligesom det indledende Holmboe-citat, fra radioudsendelsen ”Vagn Holmboe Privat” (DR 1997), der også var en væsentlig kilde til Nørgård-artiklen "Min lærer Vagn Holmboe" (2009). Forud for disse tekster af Nørgård om Hiolmboe går "Vagn Holmboe – lærer, ven, kollega. Erindringer og eftertanker", 1993 og passager i "Tidlige Verdner", 1996. Alle nævnte skrifter indgår i dette arkiv.

Trykt i: Ivan Hansen (ed.): Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009. Edition Wilhelm Hansen, København, s. (17 sider autograf + div. udkastsider + Holmboe/Nørgård-korrepondance fra 1991-94 – samt vedlagte postkort fra Holmboe til Nørgård)

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2005/93 Box 4 (foredrags-manuskript 1999) og Acc 2012/25 (skriftlig 2009-version)

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf DetNoedvendigeBrud.1999..pdf (5 sider)