Per Nørgård,Tore Leifer

Oprør mod forudsigeligheden. Interview.

Type: Artikel i bog

År: 2002/2009

Bemærkninger: Interview med Nørgård foretaget den 13. august 2002, som del af interviews med personer i dansk musikliv bl.a.: Per Nørgård, Safri Duo, Tamas Vetö, Finn Slumstrup til bogen af Tore Leifer: ”Medspil og Modspil. Dansk Tonekunstner Forening – 100 års musikliv og musikdebat”. (Dansk Tonekunstner Forening, 2003). Nærværende reviderede/justerede version af interviewet indgik i bogen Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009.

Trykt i: Ivan Hansen (ed.): Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009. Edition Wilhelm Hansen, s. (div. versioner er vedlagt)

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf OproerModForudsigeligheden.2009..pdf (4 sider)