Per Nørgård, Anette Krumhardt

Alting er opera. Interview.

Type: Tidsskriftartikel

År: 1996

Bemærkninger: Interview ved Anette Krumhardt om inspirationer og tendenser omkring 1995-96.
1. del af interviewet, fra tidsskriftet ”Flux” nr. 11, er desuden gengivet i norsk oversættelse under titlen “Alt er opera”, pp. 115-124 i Trine-Line B. Biong & Kari Bu (red.): ”Speilbilder av en større virkelighet. 17 samtaler om liv og død - og litt imellom”, Flux Forlag, Oslo 2005.
Let revideret version (v. Anette Krumhardt, godkendt af Per Nørgård) optrykt i bogen Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009, side 247-261. Udover sproglige justeringer er visse passager nyformuleret af Per Nørgård. Anette Krumhardt har desuden rettet et par fejl i 2009-versionen (basis for URL/Full text)

Trykt i: Flux 4 nr. 11 og nr. 12, s. xx og xx

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf AltingErOpera.1996..pdf (10 sider)