Per Nørgård

Tidlige Verdner. Nærbilleder fra min barndom.

Type: Artikel i bog

År: 1996/2008

Bemærkninger: Nærbilleder fra min barndom er undertitlen på disse erindringer, skrevet i 1996, og først tryk i en engelsk oversat version (”Early Worlds. Close-ups from my Childhood”, i bogen ”The Music of Per Nørgård. Fourteen Interpretative Essays”, ed. Anders Beyer, Scolar Press, Aldershot 1996). Denne danske version er baseret på 1996-manuskriptet, men justeret og let udbygget 2008-2009 mhp. udgivelsen Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009.
Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009.
Indeholder illustrationer.

Trykt i: Ivan Hansen (ed.): Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009. Edition Wilhelm Hansen, s. 13-33

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf TidligeVerdner.1996..pdf (12 sider)