Per Nørgård, Frederik Dessau

Krise og Kreativitet – og Adolf Wölfli. Interview.

Type: Interview

År: 1983

Bemærkninger: Om den skizofrene kunstner Adolf Wölfli (1864-1930), inspirator for en række Nørgård-værker siden 1979.
Artiklen er baseret på en DR-radioudsendelse i 1983 af Frederik Dessau i samtale med Per Nørgård – redigeret (dvs. intervieweren er ´klippet ud´) så resultatet fremstod som en radiomonolog af komponisten. Den oprindelige DR-udsendelse: ”Vi er både tilskuere og iagttagere” (i serien ”Tilbud om bedre tider (III)” ved F. Dessau, 12/6 1983, DR-arkivnr. 27649.)
Bånd-transskription ved Ivan Hansen, let revideret af Per Nørgård mhp. skriftlig version af det mundtlige forlæg.

Trykt i: Ivan Hansen (ed.): Per Nørgård: Tilbageblik – Undervejs. Artikler 1956-2009. Redigeret af Ivan Hansen. Edition Wilhelm Hansen, 2009.. Edition Wilhelm Hansen, s. 207-211

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf KriseOgKreativitet.1983..pdf (7 sider)