Per Nørgård

Inde i en symfoni (om Symfoni nr. 3).

Type: Manuskript

År: 1974

Bemærkninger: Inde i en symfoni (om Symfoni nr. 3) er en gennemgang af tilblivelsen, teorier og arbejdsmetode i forbindelse med Symfoni nr. 3 (1972-75). Autograf dateret okt./nov. 1974.
Foreligger som maskinskrevet autograf-afskrift - ved anden person end Nørgård (Hæfte, 54 sider, inkl. nodeexempler, illustrationer). Kopi af denne på Det jyske Musikkonservatorium (Klassifikation: Sbm 800).
Teksten er den oprindelige danske version af en senere trykt engelsk version: Inside a Symphony (trykt i Numus West, vol 11- 2, spring 1975) - også i dette arkiv.
Indeholder nodeeksempler

Antal sider: 54

Bibliotek/katalogsignatur: Acc 2012/25 (autograf og trykt version)

Sprog: Dansk

Fuldtekst (PDF): Download som pdf IndeIEnSymfoni.1974.pdf (17 sider)